Wystartowała druga edycja programu grantowego sponsorowanego przez firmę Apator. Druga edycja „Pasjopolis Master” kierowanego do studentów jest kontynuacją „Pasjopolis”, adresowanego do licealistów.

W ramach tegorocznej edycji programu przewidziano 10 grantów w wysokości 10 tys. zł brutto. Mogą się o nie ubiegać zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Laureatem programu mogą zostać studenci I i II stopnia studiów.

Uczestnikiem „Pasjopolis Master” można zostać pod warunkiem realizacji projektu w jednym z następujących obszarów: matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria procesów i produkcji, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, zarządzanie i marketing, wzornictwo przemysłowe. Projekty mogą być pracami naukowymi lub doświadczalnym lub np. projektami technicznymi, których celem jest pogłębienie wiedzy czy dostarczenie nowych rozwiązań.

„Pasjopolis Master” – ważne daty

Nabór wniosków do programu potrwa od 6 listopada do końca 2017 r. Ogłoszenie laureatów nastąpi do końca stycznia 2018 r.

Czynnikami, które, jak deklaruje organizator programu, weźmie pod uwagę komisja konkursowa będą, poza możliwością praktycznej realizacji bądź wdrożenia projektu, determinacja kandydata i jego zaangażowanie w rozwój swojej pasji, osiągnięcia naukowe, realizacje innych projektów badawczych i technicznych, działalność społeczna.

W pierwszej edycji „Pasjopolis Master” granty otrzymali studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Julita Gembala (studentka biotechnologii), Klaudia Wos (pedagogika specjalna) i Piotr Baran (automatyka i robotyka).

Formularz zgłoszeniowy do programu „Pasjopolis Master”.