Dokładnie dzisiaj, 5 stycznia 2016 roku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika obchodzi rocznicę inauguracji pierwszego roku akademickiego. Od 70 lat studenci poszerzają swoją wiedzę, zdobywają doświadczenie i kolejne umiejętności.

Właściwe zajęcia na Uniwersytecie zaczęły się nieco wcześniej, bo już w listopadzie, jednak z powodów organizacyjnych uroczyste rozpoczęcie miało miejsce z początkiem stycznia. Pod wodzą rektora Ludwika Kolanowskiego uczelnia, którą nazwał pierwszym uniwersytetem na ziemiach północnych, stawiała swe pierwsze kroki. Od tamtego czasu rozrastała się kadrowo i powierzchniowo, jednak to wzrost liczby studentów oraz poziom przez nich prezentowany jest największym sukcesem. Porównując, studentami pierwszego roku 45/46 zostało 1605 osób, natomiast tegorocznych pierwszaków jest ponad 9 tysięcy.

Z okazji okrągłych urodzin życzymy Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika samych sukcesów i równie owocnych, kolejnych 70 lat.