Profesor dr. hab. Andrzej Sokala został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024. Nowemu włodarzowi uczelni serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w nowej roli.

W zebraniu wyborczym wzięli udział elektorzy, pracownicy, studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie to, było podzielone na dwie części – prezentację kandydata na rektora oraz głosowanie. W pierwszej części, kandydat prezentował swoją sylwetkę, przedstawiał swój program oraz odpowiadał na szereg zadawanych pytań. W kolejnej części wybrano pięcioosobową komisję skrutacyjną, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a następnie elektorzy oddali swoje głosy. Po jego zakończeniu, niezwłocznie zabrano się do liczenia głosów „za” bądź „przeciw”.

Wyniki wyborów:

Liczba wszystkich kart do głosowania – 199

Liczba głosów ważnych – 198

Liczba głosów „za” – 181

Liczba głosów „przeciw” – 10

Liczba głosów wstrzymujących się – 5

Bezwzględna większość – 100