Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/21 tuż tuż. Jednak pandemia koronawirusa spowodowała sporo utrudnień związanych z organizacją nauki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym, aby Wam ułatwić nasza redakcja przygotowała listę wszystkich wydziałów, gdzie opisaliśmy w jakiej formie odbywać będą się zajęcia w semestrze zimowym. 

Wydział Chemii

Na Wydziale Chemii w formie zdalnej odbywać się będą jedynie wykłady i lektoraty z języka angielskiego. Pozostałe przedmioty w semestrze zimowym odbywać się będą w formie tradycyjnej lub ewentualnie hybrydowej. Pełna lista zajęć realizowanych w formie tradycyjnej jest dostępna pod tym adresem.

Wydział Farmaceutyczny

W semestrze zimowym zbliżającego się roku akademickiego 2020/21, laboratoria, ćwiczenia oraz seminaria na Wydziale Farmaceutycznym będą realizowane, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sposób stacjonarny w pracowniach oraz salach wykładowych na terenie uczelni. W szczególnych sytuacjach wynikających z trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego, może być zastosowane wspomaganie za pomocą e-learningu. Wykłady oraz lektoraty języków obcych będą prowadzone on-line synchronicznie (w czasie rzeczywistym). Pełen wykaz zajęć, które będą odbywały się w formie zdalnej lub stacjonarnie, odnaleźć można pod tym linkiem.

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Na wydziale Filozofii i Nauk Społecznych w semestrze zimowym zajęcia będą odbywały się zdalnie. Zajęcia, które nie mogą być realizowane w systemie zdalnym np.: „Wstęp do anatomii układu nerwowego” będą realizowane w semestrze letnim.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

W semestrze zimowym zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej dla I i II stopnia studiów oraz w szkole doktorskiej.  Zajęcia, poza wykładami, które nie będą mogły odbywać się w formie zdalnej, będą odbywały się w budynkach uczelni z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Zajęcia, które są przewidziane w realizacji w formie tradycyjnej, zostaną zaplanowane w dniach innych niż te, które mają się odbyć w formie zdalnej. 

Wydział Humanistyczny

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21 zajęcia na kierunkach: etnologia, filologia angielska, filologia bałkańska, filologia polska – studia pierwszego stopnia, filologia rosyjska, japonistyka, komparatystyka literacko-kulturowa, logopedia będą realizowane w trybie zdalnym.

Część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie na poniższych kierunkach:

 • filologia romańska (studia pierwszego stopnia I rok) filologia germańska (studia pierwszego stopnia I rok)
 • filologia włoska (studia pierwszego stopnia I rok)
 • lingwistyka stosowana:
 • język francuski (studia pierwszego stopnia I rok)
 • język hiszpański studia pierwszego stopnia I rok)
 • język arabski (studia pierwszego stopnia I rok)
 • filologia klasyczna (studia pierwszego stopnia I rok)
 • filologia polska (studia drugiego stopnia II rok)
 • filologia polska jako obca (studia pierwszego stopnia I i II rok)
 • ingwistyka praktyczna i copywriting (studia pierwszego stopnia III rok)
 • kulturoznawstwo – specjalność: kultura Dalekiego Wschodu (studia pierwszego stopnia I, II i III rok)
 • kulturoznawstwo – specjalność: ogólna (studia pierwszego stopnia III rok oraz studia drugiego stopnia I i II rok)

„Wszystkie zajęcia stacjonarne na danym kierunku odbywać się będę w ciągu jednego dnia pomiędzy godziną 10.00 a 18.00. Tego dnia nie będą zaplanowane żadne inne zajęcia dydaktyczne.” 

Wydział Lekarski

Na wydziale lekarskim w semestrze zimowym, zajęcia odbywać się będą zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej, w zależności od charakteru przedmiotów. Dokładny rozkład zajęć dla poszczególnych kierunków odnaleźć można tutaj.
Na stronie wydziału znajdziemy także zasady epidemiczne organizacji zajęć klinicznych i teoretycznych, które określają między innymi to, iż rozpoczynając każdorazowo zajęcia dydaktyczne student zobowiązany będzie poświadczyć na liście obecności własnoręcznym podpisem, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem, nie miał infekcji przebiegającej z kaszlem, dusznością czy gorączką oraz czy nie był objęty kwarantanną nałożoną przez Inspekcję Sanitarną.

Wydział Matematyki i Informatyki

Wszystkie wykłady i zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się w formie zdalnej. Seminaria dyplomowe będą odbywały się w formie tradycyjnej lub mieszanej (ustalenia odnośnie tego są przeprowadzone między prowadzącymi a studentami). Zajęcia inne niż wykłady organizowane w ramach specjalnych ścieżek kształcenia mogą odbywać się w formie tradycyjnej lub mieszanej (ustalenia przeprowadzone są między prowadzącymi a studentami za zgodą prodziekana ds. Studenckich) 

Dla studentów I roku studiów I stopnia zajęcia inne niż wykłady będą odbywały się w formach, zgodnie z poniższą listą: 

Informatyka (studia licencjackie i inżynierskie): 

 • Algebra liniowa z geometrią – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Elementy logiki i teorii mnogości – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Podstawy programowania – laboratoria (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Repetytorium z Matematyki – ćwiczenia (forma zdalna) 
 • Wprowadzenie do systemów wielozadaniowych – laboratorium (forma tradycyjna lub mieszana) 

Matematyka (wszystkie specjalności poza nauczycielskimi) 

 • Algebra liniowa z geometrią – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Analiza matematyczna – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Matematyka elementarna – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne – laboratorium (forma zdalna) 
 • Wstęp do informatyki – laboratorium (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Wstęp do matematyki – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 

Matematyka i ekonomia oraz matematyka specjalności nauczycielskie  

 • Algebra liniowa z geometrią – ćwiczenia (forma zdalna) 
 • Analiza matematyczna – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Matematyka elementarna – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne – laboratoria (forma zdalna) 
 • Wstęp do informatyki – laboratoria (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Wstęp do matematyki – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 

 Matematyka stosowana 

 • Algebra liniowa – ćwiczenia (forma zdalna) 
 • Analiza matematyczna – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Matematyka elementarna – ćwiczenia (forma zdalna) 
 • Programowanie i algorytmika – laboratoria (forma tradycyjna lub mieszana) 

Dla studentów pozostałych lat zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej. Wyjątkiem są: 

 • Administracja usługami sieciowymi – laboratoria (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Podstawy elektroniki i miernictwa – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana)

Studia niestacjonarne  

Dla studentów 1 roku, I stopnia zajęcia będą odbywały się w różnych formach, zgodnie z poniższą listą: 

Informatyka 

 • Budowa komputera – laboratoria (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Matematyka dla informatyków – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Podstawy programowania – laboratoria (forma tradycyjna lub mieszana) 
 • Wprowadzenie do systemów wielozadaniowych – laboratoria (forma tradycyjna lub mieszana) 

Dla studentów pozostałych lat zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej. Wyjątkiem są: 

 • Podstawy elektroniki i miernictwa – ćwiczenia (forma tradycyjna lub mieszana) 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Na WNBiW zdecydowana większość zajęć odbywać się będzie w formie zdalnej i komplementarnej. Formę tradycyjną przybiorą laboratoria z chemii, anatomii zwierząt, farmacji, diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej, higieny środków żywienia zwierząt, anatomii porównawczej zwierząt (na weterynarii), technik biologii molekularnej, analizy instrumentalnej, ekologii wybranych gatunków roślin i grzybów niebezpiecznych dla człowieka, dokumentacji fotograficznej w ekspertyzach sądowych, zasad przygotowywania dokumentacji fotograficznej, mikrobiologii sądowej, morfologicznej identyfikacji zwierząt (na biologii sądowej), identyfikacji zwierząt w terenie (na biologii), czynników patogeniczności bakterii klinicznych, zasad bezpiecznego postępowania z materiałem mikrobiologicznym, zasad bezpiecznego postępowania z materiałem mikrobiologicznym, analizy chemicznych zanieczyszczeń produktów spożywczych, molekularnych podstaw symbiozy i aplikacyjnego charakteru mikrosymbiontów roślin, metod instrumentalnych w analizie materiału biologicznego, . Laboratoria przyjmą w pozostałych przypadkach formę komplementarną (na biotechnologii), metod fizykochemicznych w diagnostyce molekularnej (na diagnostyce molekularnej), szaty roślinnej Polski – różnorodności i ochrony (na ochronie środowiska), aktywności sportowej (badminton, pływanie, nordic walking, wspinaczka), sportu do wyboru (koszykówka, samoobrona, siłownia) (na sport i wellness).

Wszystkie informacje dotyczące formy odbywania się zajęć na tym wydziale znajdziecie tutaj.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Lista zajęć na WNEiZ odbywających w sposób stacjonarny:

Studia stacjonarne

 • Logistyka: prognozowanie w logistyce (III rok);
 • Ekonomia: analiza preferencji i ryzyka (III rok), zarządzanie projektami (III rok);
 • Finanse i rachunkowość: ekonometria (II rok, grupy mgr. M. Gałeckiego), prognozowanie gospodarcze (III rok, grupy mgr. M. Gałeckiego);
 • Zarządzanie: informatyka w rachunkowości (III rok), budowanie i pomiar satysfakcji pracowników (III rok), IT w transporcie (I rok studiów II stopnia – późna informacja w związku z decyzją o utworzeniu specjalności „logistyka biznesu”)
 • Matematyka i ekonomia: ekonometria (III rok) – jedynie pierwsze 2-3 spotkania, reszta online

Studia niestacjonarne

 • Zarządzanie: zarządzanie projektami (II rok), budowanie i pomiar satysfakcji pracowników (II rok)
 • Logistyka: narzędzia modelowania procesów logistycznych (III rok)

Przypominamy, że wszystkie wykłady prowadzone są zdalne. Zajęcia stacjonarne co do zasady będą odbywać się co drugi tydzień, w blokach 4-godzinnych.

W przypadku studiów podyplomowych, informacja dot. zajęć kontaktowych zostanie rozesłana do uczestników przez opiekunów odpowiednich studiów.

Wydział Nauk Historycznych

Na Wydziale Nauk Historycznych zajęcia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Od października do listopada stacjonarnie odbywać się mają ćwiczenia, konserwatoria i laboratoria dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich. Dla pozostałych będą one miały miesjce w przestrzeni internetowej. Natomiast od grudnia do stycznia nastąpi zamiana i w murach wydziału pojawią się studenci II, III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia. Co do wykładów, to odbywać się one mają w przestrzeni internetowej przez cały semestr dla studentów wszystkich kierunków.

Oto link do dokładnej rozpiski zajęć:

https://www.wnh.umk.pl/wiadomosci/?id=17438&fbclid=IwAR3KYmPGxumCRXnCXPeuSTz1WNp5nd8Yyjlp_wixntbCtz0qbh09A45dgUY

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Na WNoPiB jedynym przedmiotem, który będzie miał miejsce w formie tradycyjnej jest przedmiot „Podstawy kryminalistyki – laboratorium”. Te zajęcia dotyczą studentów III roku bezpieczeństwa wewnętrznego i każda z czterech grup będzie musiała się pojawić na Batorego tylko raz. Harmonogram zajęć w ramach tego przedmiotu jest dostępy tutaj.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Na będącym częścią bydgoskiego Collegium Medicum Wydziale Nauk o Zdrowiu zajęcia odbywają się zarówno w formie tradycyjnej (np. anatomia, podstawy pielęgniarstwa, dietetyka), jak i zdalnej (np. pedagogika, mikrobiologia, genetyka). W tej drugiej formie odbywa się zdecydowana większość ćwiczeń. Wykłady na WNoZ odbywają się w formie zdalnej.

Tutaj znajdziecie plany zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Ze względu na specyfikę WNoZiGP w formie tradycyjnej musi się odbyć wiele przedmiotów. Najwięcej spotkań na wydziale czeka studentów II stopnia gospodarki przestrzennej i geozarządzania oraz II stopnia turystyki i rekreacji. W praktyce jednak zajęcia tradycyjne będą mieć studenci wszystkich kierunków. Pełna lista dostępna tutaj.

Wydział Prawa i Administracji

Tak prezentują się wytyczne dot. odbywania się zajęć w semestrze zimowym 2020/21 na WPiA UMK:

 • w semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne do końca semestru będą prowadzone w sposób zdalny jako zajęcia on-line (synchroniczne) lub offline (asynchroniczne). Na naszym wydziale nie planujemy przywrócenia zajęć w formie tradycyjnej;
 • zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w formie tradycyjnej lub zdalnej. Decyzję o wyborze formy tych zajęć podejmuje student na etapie zapisów do grup;
 • lektoraty języków obcych odbywają się w formie zdalnej;

Wydział Sztuk Pięknych

Na Wydziale Sztuk Pięknych zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej, tradycyjnej i mieszanej. Ćwiczenia w zależności od swojej specyfiki prowadzone będą na wydziale albo internetowo. Wykłady tradycyjnie już poprowadzone zostaną w przestrzeni internetowej. Seminaria i niektóre z ćwiczeń mają przybrać formę mieszaną, oznacza to, że prowadzone będą wymiennie co dwa tygodnie,  jednego tygodnia studenci będą musieli pojawić się na zajęciach w murach uczelni, następnego zaś zasiądą przed ekranami swoich komputerów.

link do dokładnej rozpiski zajęć:

https://art.umk.pl/student/programy-studiow/

Wydział Teologiczny

Wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych, doktoranckich oraz podyplomowych w semestrze zimowym 2020/21 odbywać się będą w trybie zdalnym.