Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie ze swoich zasobów w postaci zdalnej, tak aby w tym niespokojnym czasie dopracować swoje m.in. pracę dyplomowe, artykuły i nieco zapomnieć o życiu w zamknięciu.

Przypomnijmy – w związku z pandemią spowodowaną wirusem COVID-19 i z zarządzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2020 r., główna biblioteka oraz oddziały wydziałowe  zostały zamknięte do 25 marca włącznie.

Biblioteka Uniwersytecka – zdalny dostęp

Biblioteka UMK umożliwia wyszukiwanie zasobów online, wykonania kopii cyfrowej fragmentów wskazanych utworów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz korzystanie ze źródeł z baz IBUK Libra oraz NASBI/OSBI.

Zdalny dostęp do e-zasobów jest czynny 24 godziny na dobę.

Jak skorzystać?

Wykorzystanie zasobów wymaga zalogowania się w Centralnym Punkcie Logowania.

Należy pamiętać o istniejących ograniczeniach:

  • dostęp pośredni za pomocą usługi HAN może być wolniejszy niż bezpośredni dostęp do zasobów osiągalny z komputerów na uczelni;
  • do niektórych zasobów jednoczesny dostęp jest limitowany. Jeśli limit zostanie osiągnięty, zostanie wyświetlona informacja, że liczba dostępnych licencji została osiągnięta.