Outsourcing kadr i płac jest coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w różnych branżach. Oddelegowanie części zadań, szczególnie tych niezwiązanych z bezpośrednią działalnością i głównym celem firmy, wiąże się z wieloma korzyściami. Jak wygląda cennik obsługi kadrowej i czy jest to rozwiązanie opłacalne?

Outsourcing kadr i płac – oszczędność dla firmy

Outsourcing związany z kadrami i płacami (http://isp-audyt.pl/uslugi-2/kadry-place/) jest popularny między innymi ze względu na fakt, że skorzystanie z usług zewnętrznej firmy wiąże się wbrew pozorom ze zmniejszeniem kosztów przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ:

– firma korzystająca z outsourcingu płacowego i kadrowego nie musi utrzymywać stanowisk pracy związanych z administracją; zewnętrzne przedsiębiorstwo dostarcza w korzystniejszej cenie usługi kadrowo-płacowe, świadczone przez wykwalifikowanych pracowników o różnych specjalizacjach,

– przedsiębiorstwo, które zatrudnia firmę outsourcingową, zajmującą się prowadzeniem kadr, nie musi finansować swoim pracownikom szkoleń po wprowadzeniu w życie nowych przepisów prawa pracy czy innych dotyczących ich zagadnień,

– przedsiębiorstwo korzystające z outsourcingowych usług kadrowo-płacowych nie musi kupować specjalnych programów ani ich płatnych aktualizacji, związanych z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych lub księgowych – zatrudniona zewnętrzna firma posiada swoje oprogramowanie, którym się posługuje.

Prowadzenie kadr – ile kosztuje? Cennik obsługi kadrowej

Koszt zatrudnienia firmy proponującej outsourcing kadr i płac różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, ilości zatrudnionych przez nie osób oraz wymaganych przez klienta usług. Cennik obsługi kadrowej jest więc dość elastyczny – w większości firm comiesięczny koszt to stała cena za wybrany pakiet usług kadrowo-płacowych, z możliwością wykupienia dodatkowych usług. Koszty mogą być zależne również od ilości obsługiwanych pracowników.

Usługi kadrowo-płacowe – co otrzymasz w ich zakresie?

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wiele działań, dzięki czemu outsourcing w tej dziedzinie może znacznie odciążyć przedsiębiorców od zadań, które nie są związane z głównym celem ich firmy. Do usług tego typu należą:

– przygotowywanie umów z pracownikami,

– przygotowywanie świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach,

– ustalanie uprawnień pracowników do urlopów oraz ewidencja urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i wychowawczych,

– kontrolowanie ważności badań lekarskich pracowników,

– przygotowywanie deklaracji podatkowych,

– reprezentowanie pracodawcy przed ZUS i Urzędem Skarbowym,

– doradztwo w zakresie prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego czy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto, outsourcing kadr i płac umożliwia przechowywanie dokumentacji firmy, w tym akt pracowników, w archiwach firmy zewnętrznej.

Oddelegowanie obsługi pracowników oraz pozostałych związanych z tym zadań znacznie ułatwia funkcjonowanie firmy, zmniejsza koszty jej prowadzenia oraz wiąże się z wieloma innymi korzyściami, dlatego z pewnością jest to opcja, którą warto rozważyć.

[Artykuł sponsorowany]