Jak ten czas leci! To już dziesięć lat odkąd „Klub” opiekuje się studentami, którym marzy się kariera dziennikarza. Najwyższy czas uczcić tę ciężką pracę i się zabawić. Już 8 czerwca w „Od Nowie”!

SKN „Klub Dziennikarza” od ośmiu lat organizuje Bal Dziennikarza. Ale tegoroczny jest wyjątkowy, ponieważ świętowane będzie dziesięć, niezapomnianych lat działalności klubu. Impreza z tej okazji odbędzie się na ulicy Gagarina 37a w klubie „Od Nowa”. Program przewiduje:

– grilla (obok „Od Nowy”),

– część oficjalną, podczas której uhonorowani zostanę najważniejsi członkowie klubu,

– część mniej oficjalną, w formie dancingu:
„Top 10 wszystkiego, czyli: Klub Dziennikarza ma już dziesięć lat!”.

Idealna okazja do zabawy, poznania nowych osób i wspólnego spędzenia czasu.