Cztery technologie z UMK znalazły się wśród 300 wynalazków z całego świata, zgłoszonych do głównego konkursu „Eureka Competition”.

Jest on częścią 64. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik (The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies) INNOVA 2015″ w Brukseli. Trzeba nadmienić, że wystawa ta jest jednym z najstarszych tego typu wydarzeń w Europie, a w tym roku zgromadziła przedstawicieli z ponad 20 krajów z kilku kontynentów.

Wynalazki zostały zgłoszone do konkursu przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Opracował on w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator innowacyjności” materiały informacyjne na konkurs oraz profesjonalne ekspertyzy konieczne w procesie komercjalizacji.

Międzynarodowe jury przyznało toruńskim wynalazkom w konkursie głównym i konkursach równoległych. Nagrodzone zostały wynalazki pod nazwą:

1) ,,Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych, zwłaszcza do wytwarzania elektrod” (autorzy: Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz związani z Wydziałem Chemii oraz ICNT) otrzymał Złoty Medal z Wyróżnieniem w konkursie Eureka Competition, Nagroda Specjalna i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowany przez Roumanian Associacion for Nonconventional Technologies, Dyplom i Złoty Medal w konkursie równoległym organizowanym przez Ministry of Education and Scientific Research oraz National Authority for Scientific Research and Innovation.

2) „System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci” (autorzy: Włodzisław Duch, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Oleksandr Sokolov, Tomasz Komendziński, Jacek Matulewski, Dariusz Mikołajewski, Michał Meina, Tomasz Piotrowski – związani z ICNT, Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał Złoty Medal w konkursie Eureka Competition.

3) „Metoda optycznej stymulacji luminescencji z modulacją kształtu pasma stymulacji” (autorka: Alicja Chruścińska- związana z ICNT i Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał Srebrny Medal w konkursie Eureka Competition.

4) „System kolekcjonowania, przetwarzania i analizy danych pomiarowych pochodzących z pomiarów elektrochemicznych wodnych roztworów zawartości związków pierwiastków biogennych” (autor: Paweł Rzymyszkiewicz – doktorant na Wydziale Chemii), otrzymał Srebrny Medal w konkursie Eureka Competition.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i czekamy na ich kolejne osiągnięcia naukowe!

[Fot. Angelika Plich]