Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego okazała się w skali kraju najwyższa spośród wszystkich eurowyborów. Wg danych Państwowej Komisji Wyborczej z 99,31% obwodowych komisji wyborczych wyniosła 45,61%.

Frekwencja w Toruniu była wyższa od tej ogólnopolskiej. W Grodzie Kopernika zagłosowało 52,05% uprawnionych do głosowania, czyli 77 760 osób. W Toruniu oddano 423 głosy nieważne.

W okręgu nr 2 obejmującym województwo kujawsko-pomorskie zagłosowało 41,75% uprawnionych do głosowania. To dane ze wszystkich obwodowych komisji wyborczego w tym okręgu. Ten współczynnik oznacza, że frekwencja w kujawsko-pomorskim jest prawie najgorsza spośród wszystkich okręgów. Gorsza okazała się tylko w okręgu nr 3, obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. W Bydgoszczy frekwencja wyborcza okazała się gorsza od tej w Toruniu – było to 51,25%.