W związku ze zbliżającymi się wyborami dziekanów na paru wydziałach ogłoszono godziny dziekańskie.

Ich celem jest możliwość wzięcia udziału przez studentów w prezentacji kandydatów na dziekana ich wydziałów.

Studentów Wydziału Filologicznego godziny dziekańskie obowiązują 12 kwietnia od 11:30 do 13:00.

Wolne od zajęć studenci Wydziału Matematyki i Informatyki będą mieli 13 kwietnia w godzinach 10:00 – 12:00.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania godziny dziekańskie obowiązywać będą 13 kwietnia w godzinach 9:00 – 13:00.

Godziny rektorskie z kolei będą obowiązywać studentów Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w dniu 12 kwietnia od 11:30 do 13:30.

[Fot. Paula Gałązka]