Teatr Polski w Bydgoszczy uruchamia program Struktury Kultury, w którym już po raz trzeci będzie można otrzymać granty na projekty realizowane w przestrzeni kulturalnej, społecznej czy edukacyjnej.

Struktury Kultury to część ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, którego celem jest promocja i dotowanie działań z zakresu edukacji kulturowej. Realizatorem BMK jest Narodowe Centrum Nauki, a jego koordynatorem w województwie kujawsko-pomorskim bydgoski Teatr Polski.

W ramach ostatniego takiego programu grantowego docenione zostaną projekty stworzone przez specyficzne tandemy – stworzone przez przedstawicieli oświaty i kultury. W konkursie można wygrać granty w wysokości 8 tys. zł i 12 tys. zł. Budżet konkursu w 2018 r. wynosi 132 000 zł.

Kto może stworzyć Struktury Kultury?

Organizatorzy zapraszają do udziału w programie także toruńskich studentów. Uczestnikami konkursu może być bowiem stosunkowo spora grupa osób.

Mogą nimi być:

osoby fizyczne mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie kujawsko-pomorskim: pedagodzy, nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy, trenerzy, artyści, liderzy lokalnych społeczności, projektanci działań społecznych, kuratorzy. Osoby na co dzień pracujące w szkołach, domach i ośrodkach kultury, instytucjach kultury i artystycznych, organizacjach pozarządowych, spółdzielniach, ale także osoby niezwiązane z żadną instytucją

Żeby wziąć udział w programie Struktury Kultury, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W nim wystarczy zamieścić krótki opis projektu i tandemu, który go stworzy. Następnie odbędą się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy trzytygodniowe nieodpłatne warsztaty, pozwalające dowiedzieć się o sposobach pozyskiwania grantów, wypełniania wniosków itp. Po nich uczestnicy programu ponownie złożą pełniejszy wniosek konkursowy, będący podstawą ubiegania się o grant.

Informacje na temat harmonogramu warsztatów można uzyskać na stronie programu Struktury Kultury. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 16 lutego 2018 r.

[Fot. Angelika Plich]