Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014 dostarczyło wiedzy na temat zarobków osób, które ukończyły 30 uczelni, w tym i UMK.

Badanie zostało przeprowadzone przez portal wynagrodzenia.pl. Z każdej z tych 30 uczelni, której absolwenci osiągnęli najwyższą medianę wynagrodzeń w badaniu wzięło udział co najmniej 500 osób. Najwięcej odpowiedzi udzielili absolwenci Politechniki Wrocławskiej – 2607, a najmniej Uniwersytetu Zielonogórskiego – 531. 893 absolwentów naszej uczelni wzięło udział w tym badaniu.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zajął 24 miejsce z medianą na poziomie 4 300 zł. Średnia zarobków badanych absolwentów to 6 266 zł. Pierwsze trzy miejsca zajęły dwie uczelnie warszawskie i Politechnika Wrocławska. Wysokość płac absolwentów uczelni warszawskich zależała oczywiście od zatrudnienia w stolicy. Podobnie jest zresztą z innymi większymi miastami.

Oto jak prezentują się mediany wynagrodzeń pierwszej dziesiątki uczelni w tym zestawieniu: Szkoła Główna Handlowa (8, 7 tys.), Politechnika Warszawska (7,7 tys.), Politechnika Wrocławska (6,5 tys.), Politechnika Gdańska (6,5 tys.), Uniwersytet Warszawski (6 tys.), Politechnika Poznańska (6 tys.), Akademia Górniczo-Hutnicza (5 942), Politechnika Łódzka (5,9 tys.), Politechnika Śląska (Gliwice) (5,8 tys.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (5,7 tys.).

Toruńska uczelnia zajęła 7 miejsce wśród uniwersytetów, nie licząc uniwersytetów ekonomicznych. Wyżej były uczelnie z Warszawy, Gdańska, Łodzi, Krakowa (UJ), Poznania (UAM) i Wrocławia, zatem z o wiele większych ośrodków miejskich od Torunia.

[Fot. Angelika Plich]