Nieuchronnie zbliża się rok akademicki 2018/2019. Tradycyjnie inauguracja roku akademickiego na UMK odbędzie się w Auli UMK. Oprócz głównej uroczystości każdy wydział będzie miał swoją osobną ceremonię.

Inauguracja roku akademickiego na UMK w Toruniu będzie mieć miejsce we wtorek, 2 października o godz. 11:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11. Podczas uroczystości wykład wygłosi Dyrektor Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski. Profesor opowie o dawnych i współczesnych obliczach medycyny weterynaryjnej. Przypomnijmy, że od tego roku studenci mają możliwość studiowania weterynarii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Inauguracja roku akademickiego na UMK – szczegóły

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego zostaną przyznane nagrody. Szczególnym wyróżnieniem Convallaria Copernicana zostanie uhonorowany prof. dr hab. Daniel Simson z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Laur ten przyznawany jest za wybitne zasługi dla nauki lub rozwoju uczelni. Warto wspomnieć, że w ceremonii weźmie także udział Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński. Transmisję z uroczystości na żywo będzie można oglądać na stronie tv.umk.pl.

Wydziałowe inauguracje

Oprócz inauguracji roku akademickiego w Auli UMK odbędą się inauguracje wydziałowe. Na stronach każdego z wydziałów znajdziecie informacje, kiedy rozpoczynają się Wasze zajęcia. Warto to sprawdzić, gdyż różni się to w zależności od wydziału. Na niektórych kierunkach 1 października zajęcia odbywają się zgodnie z planem, na innych zaś rozpoczynają się dopiero 3 października. Niezależnie jednak od ustaleń władz poszczególnych wydziałów, 2 października jest dniem wolnym od zajęć dla wszystkich studentów.

Pełna lista ceremonii wydziałowych

Pod linkami znajdziecie informacje o tym, od kiedy na danym wydziale odbywają się zajęcia i kiedy obowiązują godziny dziekańskie.

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – 4 października (czwartek), godz. 10.00, klub studencki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a
 • Wydział Chemii – 2 października (wtorek), godz. 18:00, Audytorium nr 1 na Wydziale Chemii, ul. Gagarina 7
 • Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, 5 października (piątek), godz. 13.00, Aula A i B, budynek A, ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy
 • Wydział Filologiczny, 4 października (czwartek), godz. 13.00, Aula UMK, ul. Gagarina 11
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, 1 października (poniedziałek), godz. 9:00, sala 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego (ul. Grudziądzka 5)
 • Wydział Humanistyczny, 3 października (środa), godz. 10.30, klub „Od Nowa”, ul. Gagarina 37A
 • Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy, 5 października (piątek), godz. 10:30, Aula A i B, budynek A, ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy
 • Wydział Matematyki i Informatyki, 2 października (wtorek), godz. 16:00, Aula Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1 października (poniedziałek), godz. 11:30, Aula UMK, ul. Gagarina 11
 • Wydział Nauk Historycznych, 3 października (środa), godz. 11:00, aula Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1
 • Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, 5 października (piątek), godz. 13:00, aula A i B, budynek A, ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Ziemi, 3 października (środa), godz. 13.00, Aula UMK przy ulicy Gagarina 11
 • Wydział Nauk Pedagogicznych, 4 października (czwartek), godz. 10.00, Aula UMK, ul. Gagarina 11
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, 3 października (środa), godz. 13:00, klub „Od Nowa” ul. Gagarina 37a
 • Wydział Prawa i Administracji, studenci stacjonarni – 3 października (środa) godz. 9.30, Aula UMK, ul. Gagarina 11; studenci niestacjonarni – 13 października 2018 r. (sobota), godz. 10.00, Audytorium A budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3
 • Wydział Sztuk Pięknych, 4 października (czwartek), godz. 13.00, klub „Od Nowa”, ul. Gagarina 37A
 • Wydział Teologiczny, 4 października (czwartek), godz. 10:00, Aula Magna, ul. Gagarina 37
 • Centrum Weterynarii, 3 października, godz. 14:00, sala 8 Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, ul. Gagarina 13