Toruński uniwersytet ponownie ma powód do dumy! Zarządzanie – kierunek z oferty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK – otrzymał bowiem najwyższą, wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kierunek zarządzanie uzyskał najwyższą ocenę programową!

Polska Komisja Akredytacyjna uznała, że zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, kształcenie studentów zarządzania na UMK, spełnia wyróżniająco siedem spośród ośmiu kryteriów oceny. PKA doceniła studia za: koncepcję kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, kadrę prowadzącą proces kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, infrastrukturę wykorzystywaną w procesie kształcenia, a także opiekę nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia. Ostatnie, czyli ósme kryterium: współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym w procesie kształcenia, uzyskało ocenę „w pełni”. Ocena wyróżniająca dla zarządzania na UMK została przyznana do roku 2026/2027 na podstawie Uchwały nr 598/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.

Warto wspomnieć, że obecnie najwyższą ocenę PKA posiada dziewięć kierunków studiów prowadzonych na UMK: ekonomia, finanse i rachunkowość, fizyka, fizyka techniczna, matematyka, politologia, prawo, teologia oraz zarządzanie. Tutaj możecie zobaczyć oceny Komisji dla innych kierunków toruńskiej uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: umk.pl