Karierosfera to największy w Polsce konkurs wiedzy biznesowej skierowany do studentów. Udział w nim to szansa na płatny staż.
Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR składa się z 3 etapów, w trakcie których uczestnicy będą mogli wykazać się kompleksową wiedzą w wybranej dziedzinie. Każda z dziedzin ma swojego patrona w postaci firmy partnerskiej.Trzyetapowa formuła Karierosfery umożliwia sprawdzenie wiedzy studentów oraz pozwala wyłonić najlepszych uczestników. Karierosfera już od 19 lat dociera do studentów z całej Polski. W tym roku swym zasięgiem obejmuje 12 miast, a główną nagrodą jest płatny staż.

Test internetowy pierwszym etapem konkursu o płatny staż

Pierwszy etap konkursu odbywa się internetowo. Uczestnicy muszą dokonać rejestracji na stronie www.karierosfera.pl i wypełnić formularz testowy, składający się z 15 pytań.Tutaj znajdziecie link prowadzący do konkursu: https://konkurs.karierosfera.pl/logowanie.

Drugi etap to test pisemny składający się z 50 pytań, który odbywa się na terenie kilkunastu uczelni w Polsce. Trzeci etap ma formę Case Study i jest on przeprowadzony przez Patronów Dziedzin we Wrocławiu. Całość zakończona jest Galą Finałową, podczas której nagrodzeni zostaną zwycięzcy poszczególnych dziedzin.