Gmina Miasta Toruń oraz Fundacja Platon pozyskały laptopy do edukacji zdalnej dla dzieci szczególnie potrzebujących. Razem udało im się na ten moment zgromadzić ponad 50 sztuk sprzętu komputerowego oraz modemy internetu bezprzewodowego.

Z uwagi na przedłużenie zamknięcia szkół do 26 kwietnia edukacja dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzona jest w sposób zdalny. By umożliwić edukację online jak największej liczbie dzieci Gmina Miasta Toruń zakupiła 6 laptopów ze środków własnych a także pozyskała kolejne 34 laptopy w ramach programu Polska Cyfrowa a także 17 modemów internetu bezprzewodowego. Sprzęt komputerowy jest przekazywany od 16 kwietnia toruńskim szkołom. Każda ze szkół otrzymała jeden lub dwa laptopy, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania.

Stamtąd trafi do uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie społecznym a także wychowanków domów dziecka.

W pomoc potrzebującym dzieciom zaangażowała się także Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego, która dotychczas pozyskała środki na 13 tabletów. Obecnie prowadzi zbiórkę dla trzech toruńskich szkół.

Wpłat należy dokonywać na konto Bank Pekao S.A.
84 1240 1936 1111 0010 0796 5396
tytułem: „Tablet dla ucznia”

Źródło: torun.pl