W przyszłym tygodniu odbędzie się w Toruniu ciekawe wydarzenie, mianowicie Lokalny Konkurs Krasomówczy, na który zaprasza Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń!

Lokalny Konkurs Krasomówczy

W przyszłym tygodniu, a dokładniej 14 marca, odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Toruniu XXIII edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego. Na to ciekawe wydarzenie zaprasza Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń, czyli organizacja, która działa w całej Europie na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lokalnej. ELSA zrzeszając członków z uniwersytetów w 43 krajach i posiadając trzydziestoletnie doświadczenie, stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń jako największa na świecie organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników. Obecnie w Polsce ELSA działa w 16 ośrodkach akademickich, między innymi w Toruniu!

Lokalny Konkurs Krasomówczy, nad którym nasz portal objął patronat medialny, polega na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji, a uczestnicy występują w parach jako przeciwnicy procesowi. Podstawą do wystąpień uczestników są kazusy z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie rozpraw sądowych. Oceną uczestników zajmie się jury składające się z przedstawicieli toruńskiego świata prawniczego oraz kadry naukowej z Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Co więcej, Lokalny Konkurs Krasomówczy stanowi niebywałą okazję do zaprezentowania swojego talentu oratorskiego i umiejętności autoprezentacji, a także sprawdzenia swojej wiedzy prawniczej oraz wcielenia się w rolę oskarżyciela lub obrońcy. W konkursie biorą udział studenci co najmniej drugiego roku prawa bądź administracji z toruńskich uczelni. Samo wydarzenie stanowi etap eliminacyjny do etapu ogólnopolskiego, którym jest Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej. Regulamin konkursu odnajdziecie tutaj, a jeśli chcielibyście poznać więcej informacji, zapraszamy na wydarzenie na Facebooku.