Ośmioro naukowców z UMK zdobyło granty w konkursach rozpisanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Do konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 zgłoszonych zostało 760 wniosków. Finansowanie otrzymało 20% zgłoszonych wniosków. Budżet Narodowego Centrum Nauki w 2016 r. wynosi aż 1 miliard 25 milionów zł, co jest kwotą o 110 milionów zł większą niż w roku ubiegłym.

Naukowcy z UMK otrzymali na badania łącznie 8 286 298 zł.

Konkursy, jak informuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika, skierowane są zarówno do mniej, jak i bardziej doświadczonych naukowców:

HARMONIA 7 to konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niewspółfinansowane ze środków zagranicznych. Polscy naukowcy wnioskują w nim o wsparcie dla badań realizowanych bezpośrednio we współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej, w ramach programów lub inicjatyw obejmujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W konkursie SONATA BIS 5 Centrum finansuje projekty mające na celu tworzenie nowych zespołów badawczych, kierowane przez osoby posiadające przynajmniej stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie MAESTRO 7 o finansowanie starali się doświadczeni naukowcy. Zgodnie z ideą konkursu będą oni realizować pionierskie, ważne dla rozwoju nauki badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być istotne odkrycia naukowe.

Kierownicy wyróżnionych projektów w konkursie SONATA BIS:

dr Monika Lewandowska (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii) –  – W poszukiwaniu psychofizycznych i neuronalnych korelatów temporalnego czynnika g: percepcja kolejności bodźców a inteligencja ogólna – 557 890 zł

dr Marcin Piwczyński (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  – W poszukiwaniu ogniwa łączącego mikro- i makroewolucję: czy genetyczne ograniczenia wpływają na fenotypową dywergencję? – 1 405 548

dr hab. Bartłomiej Jan Kałużny (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski)  – Zastosowania okulistyczne pomiarów in vitro za pomocą prototypowego tomografu optycznego OCT – 514 840 zł

dr hab. Daniel Lisak (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)  – Efekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych – 1 952 680 zł

dr Katharina Boguslawski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) –
Nowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich – 1 557 380 zł

dr Michał Zieliński (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)  – Kwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem – 1 179 200 zł

Kierownicy wyróżnionych projektów w konkursie HARMONIA:

dr hab. Barbara Bojko (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny) – Nowe rozwiązania analityczne w onkologii: od badań podstawowych do szybkiej diagnostyki śródoperacyjnej – 621 960 zł

dr hab. Wojciech Maciej Kujawski (Wydział Chemii)  – Innowacyjne membrany polimerowe zawierające reaktywne ciecze jonowe (RILs) i polimeryzowalne ciecze jonowe (PILs) – 496 800 zł