MOST to program wymiany studenckiej obejmujący uczelnie krajowe. Jego uczestnikami mogą zostać studenci studiów licencjackich, magisterskich czy doktoranckich. Decyzja na jaką uczelnię spośród 29 możliwych wyemigruje student oraz na jak długi czas należy do niego.

Jakie możliwości płyną z uczestnictwa w MOŚCIE?

Program cieszy się zainteresowaniem ze względu na różnorodność kierunków i specjalności (ponad 500 do wyboru). Do tej pory MOST umożliwił wymianę dla około 10 tysięcy studentów. Możliwości jakie zapewnia program to m.in. wybór uzupełniających zajęć, zgodnych z zainteresowaniami, dostęp do księgozbioru innej uczelni, prowadzenie badań do prac dyplomowych w danym środowisku czy nawiązanie nowych kontaktów.

W momencie zakończenia okresu wymiany jego uczestnicy uzyskują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie MOST.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zarejestrować się w Systemie IRK MOST. Rejestracja na semestr letni trwa od 30 października do 30 listopada. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie głównej projektu.