Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 8 sierpnia, mieszkania będą mogli porozmawiać o tym, jak zostaną zagospodarowane tereny popoligonowe pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S-10 oraz Popiołową Drogą.

Możesz zdecydować co znajdzie się na terenie byłego poligonu!

Niegdyś, na terenie znajdującym się pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą, mieścił się poligon wojskowy. Obszar ten liczy około 19 ha, a wojsko przekazało go nieodpłatnie miastu. Obecnie miejsce to jest chętnie wykorzystywane przez torunian do uprawiania aktywności fizycznej czy do spacerów. Choć w przyszłości część tego terenu stanie się miejscem inwestycji dla firm produkcyjnych i usługowych, to spory fragment (działki 1/79, 1/80 oraz 1/81 obręb 75, które na powyższej mapce zaznaczone są na czerwono) miasto chce przeznaczyć na cele rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Jednym z powodów jest chociażby to, że w ciągu ostatnich lat na lewobrzeżu przybyło budynków mieszkalnych oraz samych mieszkańców – ważne wobec tego jest to, aby zadbać o odpowiedni dostęp do infrastruktury rekreacyjnej w tej części miasta.

W związku z tym swój głos w tej sprawie będą mogli oddać mieszkańcy. Miasto zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie zagospodarowania wyżej wspomnianych terenów. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11. W ramach spotkania zaplanowano warsztat dla mieszkańców, podczas którego przybyli pracować będą na przygotowanych mapach terenu. Dla chętnych osób przewidziany będzie także spacer badawczy.

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, a chciałbyś wyrazić swoją opinię, możesz wysłać ją na adres: konsultacje@um.torun.pl. Można wysyłać je do 22 sierpnia.

[Fot. i źródło: torun.pl]