Dosyć głośno zrobiło się ostatnio o medialnych doniesieniach odnośnie poważnych zmian, które rzekomo mogą nastąpić na toruńskim uniwersytecie. Wspomina się o tym, że trzy wydziały UMK mają zostać przyłączone do większych jednostek. Mowa o Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych, Wydziale Nauk Pedagogicznych i Wydziale Nauk o Ziemi.

Na UMK nastąpi przeniesienie trzech wydziałów?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że liczba wydziałów UMK ma zmniejszyć się z siedemnastu do czternastu. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi zostaną włączone do większych jednostek. Takie zmiany to wynik ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, czyli tzw. Ustawy 2.0. Jak możemy przeczytać na portalu ddtorun.pl, rzecznik prasowy uniwersytetu – dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK – zaznacza jednak, że:
Nie została podjęta żadna decyzja dotycząca likwidacji Wydziału Politologii czy jakiejkolwiek innej jednostki UMK. Rektor zapowiadał zmiany w strukturze Uniwersytetu wynikające z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, jednak szczegóły znane będą dopiero po powstaniu nowego Statutu, który jest w tej chwili opracowywany.

Aktywnie w tym temacie wypowiada się m.in. prof. Wojciech Polak, który jest pracownikiem Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Na jego facebookowym profilu możemy odnaleźć wiele komentarzy, które jak można się domyślić, wyrażają niezadowolenie ewentualnymi zmianami. Według niego mogą one oznaczać „powolne wygaszanie” dwóch kierunków: politologii i bezpieczeństwa wewnętrznego.

8 stycznia na tym wydziale odbyło się Ogólne Spotkanie Pracowników, na które zapraszał dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK, który jest dziekanem Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. W trakcie spotkania omówione i przedyskutowane zostały plany uniwersytetu względem wydziału oraz projekt statutu UMK.

Na razie nie znamy więcej szczegółów w tej sprawie, lecz o wszystkim będziemy informować Was na bieżąco.

Źródło: ddtorun.pl, torun.eska.pl