Dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby dołączyć do projektu pomagającego rozwijać kompetencje miękkie Uni-Komp-As – nabór zostaje przedłużony do 12 listopada na wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

Studenci 3 roku studiów licencjackich oraz 2 roku studiów magisterskich, studiujący politologię, stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość przystąpienia do projektu Uni-Komp-As. Projekt ma na celu podniesienie umiejętności z zakresu kierunkowego studiów oraz komunikacji.

Uni-Komp-As oferuje diagnozę indywidualnych potrzeb, na podstawie której pozwala realizować warsztaty kompetencji miękkich m.in. z obszaru myślenia analitycznego czy komunikacji interpersonalnej. Projekt pozwala także na uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach np. Kurs na pracownika służb informacyjnych. Inną możliwością, którą daje Uni-Komp-As, jest studyjny, bezpłatny wyjazd do Berlina bądź Warszawy.

Po zakończonym projekcie uzyskuje się certyfikat i zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Rekrutacja trwa do 12 listopada, aby wziąć w niej udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Uni-Komp-As jest inicjatywą bezpłatną, realizowaną przez cały rok akademicki. Szczegóły związane z projektem można uzyskać na stronie www.uni-komp-as.umk.pl  oraz w dziekanacie WPiSM, w pokoju nr 130.