19 listopada w Collegium Maximum Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.

Nagroda Rektora to najwyższe wyróżnienie jakie pracownik Uniwersytetu może otrzymać za swoją pracę. Są one przyznawane na wniosek dziekanów i kierowników jednostek.

Oto nagrody dla pracowników uczelni w dziedzinie organizacyjnej:

Indywidualną nagrodę I stopnia otrzymała prof. dr hab. Ewa Żekanowska z Wydziału Farmaceutycznego.

Indywidualne nagrody II stopnia otrzymali dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK i prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz z Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr Robert Skiba z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Ryszard Sudziński z Wydziału Nauk Historycznych, prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych i prof. art. graf. Wiesław Smużny z Wydziału Sztuk Pięknych.

Indywidualne nagrody III stopnia otrzymali dr hab. Elżbieta Pilecka, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych, art. graf. Edward Saliński, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych, dr Grzegorz Osipowicz z Wydziału Nauk Historycznych, dr Joanna Falkowska z Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr Błażej Łyszczarz z Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. Tadeusz Kufel z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Nagrody zespołowe I stopnia otrzymały zespoły w składzie: dr Blanka Ziomkowska, dr Michał Cyrankiewicz, dr Bogumiła Kupcewicz z Wydziału Farmaceutycznego. Nagrodę II stopnia otrzymał zespół w składzie: dr hab. Anna Supruniuk z Archiwum UMK oraz dr hab. Mirosław Supruniuk z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Nagrody zespołowe III stopnia otrzymały zespoły z: Wydziału Lekarskiego – dr Marcin Wróblewski, dr Aleksandra Karczmarska – Wódzka, dr Renata Kołodziejska; Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr Magdalena Weber-Rajek i dr Agnieszka Radzimińska oraz zespół w składzie dr Ewa Barczykowska, mgr Małgorzata Banach, mgr Aneta Dowbór – Dzwonka, dr Anna Koczaj, dr Hanna Mackiewicz – Nartowicz, dr Dariusz Nowak, dr Justyna Przybyszewska, dr Ewa Sokólska, dr Ewa Trela, dr Milena Wojciechowska.

Wyróżnienie indywidualne otrzymała mgr Urszula Zaborska z Biblioteki Uniwersyteckiej, dr hab. Damian Walczak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, prof. dr hab. Anna Drążkowska i dr hab. Daniel Makowiecki, prof. UMK, oboje z Wydziału Nauk Historycznych, mgr Dorota Foltańska – Borowiecka, mgr Agnieszka Gawlik, mgr Czesław Grabowski, wszyscy ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, dr hab. Beata Derkowska – Zielińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, dr Adam Balcerzak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, dr Wojciech Peszyński i dr Mariusz Popławski z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, mgr Piotr Dobrolubow z Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

Wyróżnienia zespołowe otrzymały zespoły w składzie: dr hab. Krzysztof Abriszewski, dr Michał Wróblewski, dr Łukasz Afeltowicz, dr hab. Aleksandra Derra, dr Janusz Grygieńć, dr Marcin Jaranowski, dr Adam Kola, mgr Anna Krawczyk, mgr Tomasz Markiewka z Wydziału Humanistycznego oraz prof. dr hab. Krzysztof Leksowski, dr Tomasz Kornatowski, dr Anna Rosiek z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

[Fot. Anna Bielawiec – Osińska/www.umk.pl]