19 września podczas uroczystości w Collegium Maximum rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Tretyn przyznał pracownikom uczelni nagrody za osiągnięcia w dziedzinach: dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.

Nagrody zostały podzielone na wyróżnienia indywidualne i grupowe pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Przyznano 72 nagrody indywidualne, 30 nagród zespołowych, 78 wyróżnień indywidualnych a także 32 wyróżnienia zespołowe.

Najwięcej nagród i wyróżnień na Wydziale Sztuk Pięknych

Przedstawicielom Wydziału Filologicznego przyznano razem (indywidualnie i zespołowo) 8 nagród, Wydziału Humanistycznego 18, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 8, Wydziału Teologicznego 7, Biblioteki Uniwersyteckiej 3, Wydziału Farmaceutycznego 12, Wydziału Matematyki i Informatyki 5, Wydziału Nauk Pedagogicznych 9, Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych 13, Wydziału Prawa i Administracji 8, Wydziału Sztuk Pięknych 26, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 20, Wydziału Lekarskiego 8, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 12, Wydziału Nauk Historycznych 23, Wydziału Nauk o Ziemi 7, Wydziału Nauk o Zdrowiu 6, Wydziału Chemii 14, Archiwum UMK 1, Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK 1, Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK 3, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 5, Wydawnictwa Naukowego UMK 1.

Suma nagród poszczególnych wydziałów czy jednostek nie sumuje się w pełną liczbę przyznanych wyróżnień, a ją przewyższa, ponieważ  pewne zespoły działające w imieniu jednego wydziału miały w swoim składzie także pracowników innych wydziałów.

Wyróżnienia przyznawane są na wniosek dziekanów i kierowników jednostek uczelni.

Tutaj znajdziecie pełną listę nagrodzonych osób i zespołów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, podziwiając za włożony trud w pracę dydaktyczną, naukową i organizacyjną.