Nie tylko studenci, ale także uczniowie szkół podstawowych i średnich spędzają teraz czas w domu. Mimo, iż odbywają teraz lekcje z odpowiedzialności, pokazując wszystkim, jak ważnym zadaniem w obliczu pandemii jest pozostawanie w swoich miejscach zamieszkania, to muszą także skupić się na tym, aby pomimo nieobecności w szkole, zdobywać cenną wiedzę, szczególnie wtedy, jeśli piszą w tym roku egzaminy. Z wartościową inicjatywą skierowaną właśnie do ósmoklasistów i maturzystów, wyszedł Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

Od poniedziałku maturzyści, a od wtorku ósmoklasiści, mogą pogłębiać swoją wiedzę w wirtualnych murach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej, założonej przez Urząd Marszałkowski naszego województwa. To projekt, który jest odpowiedzią na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Codziennie online nadawanych jest sześć półgodzinnych interaktywnych lekcji w postaci wykładów, pokazów czy warsztatów – nawet z piętnastominutowymi przerwami na pytania i dyskusję. Jak w prawdziwej szkole!

Program przygotowali wspólnie metodycy pracujący w kujawsko-pomorskich centrach edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, a zajęcia prowadzone są przez najwyższej klasy nauczycieli. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród władz oświatowych, ale też uczniów. Studio, z którego nadawane są zajęcia, ulokowane jest w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada z kolei marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Wszystkie lekcje są rejestrowane i udostępniane – można z nich korzystać także w godzinach poza transmisjami na żywo, między innymi tutaj. Warto skorzystać z tak wartościowej inicjatywy, która usystematyzuje niezbędną wiedzę, a przy okazji będzie ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu w ramach społecznej kampanii #zostańwdomu!

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl