Nagrody Naukowe „Polityki” to bardzo prestiżowa nagroda. Na liście osób do nominowanych do nich znalazł się naukowiec z Wydziału Filologicznego UMK – dr Adam Kola.

Slawista znalazł się wśród nominowanych do nagrody w kategorii nauk humanistycznych. Są nimi także dr inż. Agnieszka Labus z Politechniki Śląskiej (architektura) i mgr Łukasz Andrzejewski z Uniwersytetu Wrocławskiego (filozofia).

Dr Kola jest także kulturoznawcą i historykiem idei. Jego miejsce pracy to Zakład Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK. Zajmuje się badaniem historii intelektualnej Europy Środkowej i Wschodniej, słowiańską a także bałkańską myślą społeczno-polityczną. Jego dziedziną badań jest także współczesna filozofia kultury, teoria literatury oraz mechanizmy funkcjonowania nauki. Tutaj można przytoczyć jego badania na temat transferu wiedzy i emigracji do Stanów Zjednoczonych środkowoeuropejskich naukowców.

Odbył staże badawcze w Czechach, Słowenii, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych (Columbia University) i Chinach. To także stypendysta paru programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kola jest członkiem paru redakcji, w tym m. in. „Archiwum Emigracji”. Współtworzy od roku Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej, będąc także jego przewodniczącym. Jest także związany z: POSTCOMER czyli Pracownią Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie, Pracownią Komparatystyki Literacko-Kulturowej na UMK i Forum Humanistycznym, również działającym na UMK.

Spośród razem 15 nominowanych w różnych kategoriach zostanie wybranych 5 laureatów, którzy otrzymają 30 tys. zł stypendium. Pozostali finaliści mają już zagwarantowane 10 tys. zł nagrody za swoje wysiłki naukowe. O wyborze zwycięzców zadecyduje Kapituła Społeczna, składająca się z ważnych osobistości przestrzeni publicznej, jak chociażby Magdalena Środa, Marek Kondrat, Krzysztof Zanussi czy Stefan Bratkowski. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 19 października.

Przypomnijmy, że np. w 2010 r. laureatem nagród naukowych „Polityki” w dziedzinie nauk politycznych został etyk i politolog dr Sławomir Drelich.

[Fot. www.umk.pl]