14 marca dwoje naukowców z  UMK - prof. dr hab. Ewa Głowacka z Wydziału Nauk Historycznych oraz prof. dr hab. Michał Marszałł z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum – odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie.

Nowi profesorowie na UMK

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 14 marca w Pałacu Prezydenckim. Akty nominacyjne, które wręczane były przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, otrzymało łącznie 69 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki. Do zaszczytnego profesorskiego grona dołączyło dwoje naukowców z naszej uczelni – prof. dr hab. Ewa Głowacka z Wydziału Nauk Historycznych oraz prof. dr hab. Michał Marszałł z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum.

Profesor nauk humanistycznych Ewa Głowacka pełni funkcję dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jest autorką czterech książek, a jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół oceny jakości zasobów i usług biblioteczno-informacyjnych, metodologii badań informatologii i bibliotekoznawstwa oraz indywidualnej przestrzeni informacyjnej pracowników naukowych i studentów. Ponadto jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz redaktorem kilku prac zbiorowych. Profesor nauk farmaceutycznych Michał Marszałł jest z kolei prodziekanem ds. nauki Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Leków CM. Ukończył Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie w 2002 r. uzyskał tytuł magistra farmacji. W latach 2002-2006 był doktorantem w Katedrze i Zakładzie Biofarmacji i Farmakodynamiki (AMG). W 2004 roku odbył 3-miesięczny staż naukowy na Wydziale Farmacji Wolnego Uniwersytetu w Brukseli w ramach współpracy polsko-flamandzkiej. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w 2006 r. W tym samym roku wygrał konkurs na stypendium amerykańskiego Departamentu Zdrowia i odbył dwuletni staż naukowy (podoktorancki) w czołowym światowym ośrodku badań nad lekami, kierowanym przez prof. Irvinga W. Wainera w Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH) w Stanach Zjednoczonych.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: umk.pl