I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” to inicjatywa, podczas której poruszone zostaną zagadnienia naukowe na temat świata muzułmańskiego. Już na początku 2018 roku rozważymy aspekty historyczne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne, które dotyczyć będą Maroka aż po Azję Południowo- Wschodnią.

Z roku na rok zwiększają się liczby organizowanych konferencji i sympozjów na temat problemów współczesnego świata islamu. Coraz częściej dochodzi do międzynarodowego i międzyreligijnego dialogu, który ma na celu wymianę poglądów czy zwyczajne poruszenie zagadnień związanych z tym miejscem. Stąd pomysł na zorganizowanie The World of Islam Conference. Organizatorzy toruńskiej konferencji zapraszają do dyskusji nie tylko badaczy, ale też młodych, kształcących się ludzi. To okazja do zaprezentowania młodych naukowców i ich wyników badań. Co więcej, jest to okazja do integracji dwóch środowisk. Studenckiego i doktoranckiego. Dodatkowo organizatorzy liczą na przybycie badaczy innych dyscyplin. Zamiarem jest interdyscyplinarny charakter konferencji.

The World of Islam Conference jest inicjatywą jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz organizacji studencko-doktoranckich. W ich skład wchodzi Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej oraz Koło Naukowe Arabistów „Zahra as- Sahra”.

Udział w konferencji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularzu zgłoszeniowy do dnia 15 stycznia 2018 roku. Warunkiem uczestnictwa w organizowanej konferencji jest otrzymanie informacji zwrotnej o przyłączenia do grona referentów, a następnie dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 100 złotych.

The World of Islam Conference – szczegóły:

DATA: 22, 23 marca (czwartek, piątek), godzina 10:00

MIEJSCE: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ul. Fosa Staromiejska 3

WSTĘP: Udział w konferencji jest płatny. Informacje na temat zgłoszeń są dostępne pod tym adresem

WYDARZENIE

Foto.:http://wahidfoundation.org/source/news/islam-background.jpg