Toruńska fundacja Court Watch po raz czwarty wyłoni przedstawiciela sędziów, który w sposób szczególny wyróżnił się działaniami, poprzez które budował zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości i  godnie reprezentował ich perspektywę w sądownictwie.

Zgłoszenia do plebiscytu

Zgłoszenia swoich kandydatów może dokonać każdy. Wystarczy, że prześle kandydaturę wybranej przez siebie osoby pod adres mailowy plebiscyt@courtwatch.pl do końca sierpnia.

W tym roku zgłaszać będzie można także przedstawicieli innych zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz pracowników sądów. Będą oni mieli szansę na wyróżnienie dla „Obywatelskiego Pracownika Wymiaru Sprawiedliwości”.

Kim jest „Obywatelski Sędzia Roku”?

W obydwu częściach plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku” doceniana jest aktywność sędziów i innych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, która wybiega poza salę rozpraw. To działania, które zmniejszają dystans między sądami a obywatelami. Odbywa się to m. in. przez „pracę u podstaw” w lokalnych społecznościach na rzecz dobra wspólnego.

Często takie aktywności uchodzą uwadze mediów. Fundacja Court Watch chce poprzez swój plebiscyt sprawić, by obok informacji o sędziach dopuszczających się różnego rodzaju niewłaściwych zachowań, nagłośnione zostały także pozytywne wzorce. W ten sposób, na co nadzieję mają przedstawiciele Fundacji, może zwiększyć się wrażliwość i otwartość sędziów na potrzeby obywateli.

W skład kapituły dokonującej wyboru „Obywatelskiego Sędziego Roku” wejdą przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska, innych organizacji społecznych, organizacji reprezentujących sędziów oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądowniczą.

Obywatelscy Sędziowie Roku trzech pierwszych edycji plebiscytu

W poprzednich edycjach plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku” triumfowali:

2017 – Bartosz Łopalewski z Sądu Rejonowego w Nowym Sączu za podejmowanie wielu działań edukacyjnych w lokalnym środowisku: Dni Otwarte Sądu, Dni Edukacji Prawnej, Dyskusyjny Klub Filmowy. Są one skierowane nie tylko do młodzieży, ale także np. do przedsiębiorców, z którymi spotyka się w innej roli – sędziego wydziału gospodarczego.

2016 – Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze za zorganizowanie obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości oraz zaangażowanie w podnoszenie jakości polskiego sądownictwa rodzinnego jako członka zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

2015 – prezes i sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód Jarosław Gwizdak. Sam sprawdził stopień dostosowania swojego sądu do potrzeb osób niepełnosprawnych, siadając na wózku inwalidzkim. Po stwierdzeniu, że stan infrastruktury na zewnątrz budynku stanowi przeszkodę w dostaniu się do budynku sądu skutecznie zachęcił władze miasta do zlikwidowania napotkanych barier.

Tegorocznego laureata poznamy 25 września w Warszawie na corocznej konferencji podsumowującej 8. cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów prowadzonego przez Fundację Court Watch.