31 studentów z UMK zostało nagrodzonych w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

Prezydent miasta stypendia przyznał łącznie 35 studentom z toruńskich szkół wyższych. 9 wniosków odrzucono ze względu niedopełnienia któregoś z warunków otrzymania stypendium.

Stypendium zostało przyznane na rok akademicki 2015/2016 na okres 9 miesięcy, tj. od października 2015 r. do czerwca 2016 r., w miesięcznej wysokości 400 zł. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 42 000 zł.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 3 grudnia o godz. 17:00 w Sali Kominkowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej Domu Harcerza w Toruniu, przy ul. Rynek Staromiejski 7.

Studenci pierwszego roku musieli spełnić łącznie następujące warunki:

1) nabyć prawa studenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu i podjąć po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w 2015 r.,

2) ukończyć szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów,

3) uzyskać na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą niż 4,5,

4) posiadać tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniającej z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

5) mieszkać na terenie Torunia.

Studenci wyższych lat studiów musieli z kolei:

1) być studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia,

2) zaliczyć co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni,

3) uzyskać w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,7 potwierdzoną przez uczelnię,

4) nie powtarzać roku,

5) studia drugiego stopnia podjąć nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia,

6) w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzić działalność naukową lub artystyczną, mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki,

7) mieszkać na terenie Torunia.

Oto studenci-laureaci z UMK z pierwszego roku:

 1. Binnebesel Wiktor Bernard
 2. Moskaluk Kalina
 3. Skowroński Marcin

Studenci laureaci z UMK z lat wyższych:

 1. Bartnicka Aurelia
 2. Biernat Kamila
 3. Boruta Monika
 4. Buczyński Bartosz
 5. Dahl Michał
 6. Dąbrowski Leszek
 7. Fidler Mateusz
 8. Gdowska Marika
 9. Gołaszewska Dominika
 10. Gorgol Joanna
 11. Gruszka Alicja
 12. Janowski Mateusz
 13. Kijewska Aleksandra Maria
 14. Klorek Maria
 15. Krakowska Sandra
 16. Laskowska Anna
 17. Nikadon Jan
 18. Nowak Sebastian
 19. Ostapiak Judyta
 20. Otkiński Dominik
 21. Piórkowska Joanna
 22. Placiński Marek
 23. Pronobis Maria
 24. Rudziński Paweł
 25. Sędziak Karolina
 26. Szmude Janusz
 27. Wiktorowski Dawid
 28. Wojciechowski Jakub

Stypendystami MPS z wyższych lat studiów spoza UMK zostali: Mateusz Kaleta i Mateusz Piędel z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Marta Malissa oraz Agata Tasz-Urbańska.

[Fot. www.torun.pl]