Dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK została wyłoniona przez Europejską Agencję Kosmiczną do utworzenia regionalnych centrów wiedzy o kosmicznym teleskopie Jamesa Webba.

Jedyna Polka w międzynarodowym projekcie

Agata Karska, adiunkt Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i pełnomocnik rektora ds. Umiędzynarodowienia, swoją ścieżką zawodową udowodniła, że pasja to przede wszystkim praca, która wymaga poświęcenia i odpowiedzialności. Badaczka wielokrotnie pokazała dowody takiej właśnie postawy.

W 2009 roku uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki UMK. Jest laureatką nagrody: „For Women in Science” oraz Nagrody Naukowej „Polityki”. Na początku 2019 roku otrzymała nagrodę specjalną „Wschodząca Gwiazda”. Dr Karska nie bierze przerw i ciągle poszukuje „małych pytań wymagających odpowiedzi”.

Najświeższą informacją odnośnie do kariery badaczki jest jej członkostwo w zespole osób wyróżnionych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Badaczka jest jedyną Polką w osiemnastoosobowym zespole. Pierwszym zadaniem ośrodka działającego na UMK, będzie organizacja międzynarodowych warsztatów w dniach 11-13 marca 2020 roku. Posłużą one przekazaniu wiedzy na temat instrumentów na pokładzie „Webba” – następcy teleskopu Hubble’a.

„Webb” to przełomowy projekt NASA realizowany we współpracy z ESA, który ma odpowiedzieć na pytania dotyczące powstawania gwiazd i planet. Jest to największy teleskop kosmiczny wszech czasów oraz najważniejsze obserwatorium astronomiczne najbliższej dekady. Jego uruchomienie planowane jest na 2021 rok.

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia i życzymy kolejnych sukcesów!