Zamieszanie wokół nowego logo UMK doczekało się ciągu dalszego.

Wystosowana została petycja „Ratujmy logo UMK” do Rektora UMK zainicjowana przez Toruńską Inicjatywę Obywatelską. W wydarzeniu na Facebooku wzięło udział ponad 8 tys. osób.

Jak czytamy w dokumencie załączonym do petycji, który udostępniła nam Ewelina Wojciechowska, prezes Toruńskiej Inicjatywy Obywatelskiej:

Postulujemy w niej przywrócić dotychczasową identyfikację wizualną UMK wraz z jego logiem, gdy tylko zakończą się obchody 70-lecia istnienia uczelni.

Podpisy były zbierane od 1 kwietnia do 2 maja 2015 r. Złożono ich łącznie 2581. Po zweryfikowaniu pod kątem poprawności ich wypełniania ostateczna liczba głosów popierających akcję wyniosła 2578.

Czytamy dalej:

Naszym celem jest ukazanie skali niezadowolenia jakie wywołało niedemokratyczne, naszym zdaniem, przegłosowanie w Senacie UMK Księgi Identyfikacji Wizualnej UMK. Zgodnie z zapisem §48 Statutu UMK domagamy się zawieszenia uchwały Senatu nr 52 z dnia 24 marca 2015 r, gdyż narusza ona ważny interes Uniwersytetu. Zabiegamy o rozpoczęcie szerokiej debaty publicznej nad ujednoliceniem identyfikacji wizualnej uczelni oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród społeczności akademickiej.

Czekamy zatem na odpowiedź Rektora w sprawie angażującej tak wiele osób, o której to odpowiedzi oczywiście Was poinformujemy.

[Fot. Ewelina Wojciechowska]