Innowacyjne podejście do własnej aktywności edukacyjno – zawodowej. To cel kolejnej, już jedenastej edycji toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej, w skrócie PKS. Gdzie nim pojedziemy?

Organizatorzy konferencji, czyli Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów WNP UMK oraz studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych, będą chcieli zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania nietradycyjnych metod pracy, dzięki którym swoje zainteresowania i pasje można łączyć z działalnością zawodową. Ukazując je, studenci będą chcieli udowodnić, że rozwijanie własnego warsztatu pracy może być równoznaczne z samorozwojem na wielu polach.

O tym dlaczego tak ważny jest wszechstronny rozwój człowieka we współczesnym świecie powiedziała nam koordynator konferencji dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk:

Współcześnie nasz rozwój nie może podążać tylko w jednym kierunku.  Stale zmieniająca się rzeczywistość, w tym zawodowa, obliguje nas do  zdobywania zróżnicowanych doświadczeń, kompetencji, kwalifikacji,  które mogą okazać się przydatne w różnych momentach naszej ścieżki  edukacyjno-zawodowej. Kreatywne podejście do swojego rozwoju polega na  stałym poszukiwaniu, odkrywaniu, tworzeniu i wykorzystywaniu  możliwości, które wzbogacają naszą biografię. Innowacyjne formy  rozwoju to poszukiwanie nowych lub przekształcanie znanych nam metod  uczenia się, pracy, samorozwoju. W kontekście pedagogiki to m.in.  poszukiwanie niekonwencjonalnych metod pracy, które stanowią  urozmaicenie dla tradycyjnego podejścia do edukacji.

Poprzez wystąpienia, postery i warsztaty organizatorzy konferencji będą chcieli pokazać, że praca z drugim człowiekiem może być nie tylko pożyteczna, ale i różnorodna i ciekawa. Będą temu służyć przykłady niestandardowych metod pracy z różnymi grupami odbiorców – niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Program PKS-u, jak mówi Anna Kławsiuć-Zduńczyk, jest wynikiem zainteresowań, aktywności i  doświadczeń studentów. Przez to prelegenci i prowadzący warsztaty dotkną autentycznych problemów, kwestii ważnych dla osób uczących się, lecz już poważnie myślących (co nie znaczy, że nie kreatywnie) o własnej przyszłości.

PKS – jak wygląda rozkład jazdy?

Konferencja, tak jak w poprzednich latach, składać się będzie z trzech części: plenarnej, posterowej i warsztatowej.

Jak powiedziała nam Anna Kławsiuć-Zduńczyk, konferencja połączy teorię z praktyką, okazując się przydatną nawet dla studentów powoli przygotowujących się (lub dopiero przygotowujących się do przygotowywania :)) do zbliżającej  się sesji egzaminacyjnej:

Podczas konferencji uczestnicy będą  mieli okazję wysłuchać wystąpień m.in. na temat możliwości  dydaktycznego i terapeutycznego wykorzystania sztuki, teatru, książki  w pracy z różnymi grupami odbiorców, w tym z osobami niepełnosprawnymi.  Atutem naszej konferencji jest możliwość wysłuchania teoretycznych  treści podczas sesji plenarnej i poznania ich praktycznego  zastosowania na zajęciach warsztatowych. Spośród 6 propozycji znajdzie  się warsztat poświęcony dramie, bajkoterapii, metodom pracy z dziećmi  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ze spektrum zaburzeń  autystycznych, a także, szczególnie przydatny studentom w kontekście zbliżającej się sesji, trening pamięci.

W trakcie sesji posterowej studenci zaprezentują z kolei innowacyjne formy rozwoju. W ten sposób będzie się można przekonać, że jeśli pewne formy pracy nie są ujęte w podręcznikach dla przedstawicieli różnych zawodów nie oznacza, że one nie istnieją.

Program PKS

Oto szczegółowy program konferencji, która odbędzie się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK:

09:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 11:30 Sesja plenarna

Uroczyste rozpoczęcie konferencji, Aula Darwina (nr 173a) – Dr hab. Piotr Petrykowski prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych

Maria Mazurkiewicz,  Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty

Wiktoria Kabat – Kreatywne nauczanie drogą do sukcesu wychowawczego

Anna Kuczerowska – Drama jako metoda rozwoju osobowości

Anna Pawlak, Sandra Lesiakowska – Arteterapia drogą do samorozwoju

Ewelina Romianowska – „Aktorka to JA” – wizerunek aktorstwa w oczach osób niepełnosprawnych intelektualnie – raport z badań

Ewelina Mechuła – Innowacyjne formy aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Małgorzata Piekarska – Rodzaje metod terapeutycznych i usprawniających funkcjonowanie osób z autyzmem

Martyna Lewandowska – Znaczenie książki w całożyciowym rozwoju człowieka

11:30 – 12:30 Sesja posterowa

Nikola Wachowicz – Pałac pamięci jako forma organizacji wiedzy

Anna Kuczerowska – Tablica interaktywna w edukacji

Ewelina Romianowska, Joanna Romianowska – 3T – Terapia, Teatr, Twórczość

Małgorzata Krupa, Weronika Pakosz – Bajkoterapia jako metoda pobudzająca wyobraźnię i kreatywność dziecka

Martyna Lewandowska – Spotkania z książką w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie

Ewelina Mechuła – Warsztaty terapii zajęciowej jako szansa na rozwój

Przerwa kawowa

12:30 – 14:30 Sesja warsztatowa

Ewelina Romianowska, Joanna Romianowska, Katarzyna Kałużna – Warsztaty teatralne jako metoda wspierania rozwoju

Aleksandra Miziołek, Kinga Karpińska, Agata Litwinienko – Drama jako metoda aktywizacji

Ewelina Moziakowska, Małgorzata Krupa, Weronika Pakosz – Bajkoterapia jako forma wspierania rozwoju dzieci

Wiktoria Kabat, Ewelina Mechuła – Trening pamięci za pomocą kreatywnych metod pracy

Ewelina Janowicz, Sylwia Grabowska – Metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Katarzyna Stasiak, Mateusz Smieszek – Wykorzystanie metod alternatywnych w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych

14:45 – 15:00 Oficjalne zakończenie konferencji

Dokładny opis wystąpień i warsztatów zobaczycie na stronie konferencji.

Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają wszystkich studentów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji edukacyjnych, dla których tematyka konferencji jest ważna „z punktu widzenia rozwoju osobistego i zawodowego”.

Zainteresowani mogą zarejestrować się pod tym adresem.

Dołączcie do wydarzenia na Facebooku.

XI Pedagogiczna Konferencja Studencka – gdzie i kiedy?

Gdzie? Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowska 1

Kiedy? 25 maja 2017 r., godz. 09:00 – 15:00.

Wstęp bezpłatny