Jeszcze do jutra do południa trwa internetowa zbiórka pieniędzy na realizację projektu „Podaruj Domkultury! na Święta” na platformie PolakPotrafi.pl. Jego celem jest wsparcie społecznego domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu.

Domkultury! to:

– alternatywna przestrzeń spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych i seniorów,

– bezpieczna baza oferująca młodym odbiorcom równy dostęp do edukacji i kultury, umożliwiająca wspólne eksplorowania tych obszarów,

– platforma kontaktu z rozmaitymi sytuacjami i środowiskami, pozwalająca na nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych,

– miejsce realizujące i wspierające inicjatywy mieszkańców.

Celem społecznego domu kultury jest również integracja międzypokoleniowa i społeczna – wspólne tworzenie przestrzeni wymiany zarówno umiejętności, jak i pomysłów czy doświadczeń pomiędzy różnymi grupami wiekowymi.
Na Bydgoskim Przedmieściu zamieszkuje prawie 40 000 torunian. Domkultury! jest jedyną, poza filią Książnicy Kopernikańskiej, placówką kulturalną na tym osiedlu. Mieszkańcom zależy na kontynuowaniu działalności placówki.

Wyjątkowe miejsce – Domkultury! pilnie potrzebuje pieniędzy na dalszą działalność. Potrzebne są środki na opłacenie: ogrzewania, czynszu i mediów, fundusze na prowadzenie działalności bieżącej (materiały na warsztaty, pomoce naukowe). Generalnie celem zbiórki jest pomoc w przetrwaniu zimy – czyli pozyskanie środków na kontynuację działalności oraz rozwój placówki i jej podopiecznych. Jeżeli nie zdobędziemy dodatkowych funduszy, placówka może przestać działać.
Pracownicy społecznego domu kultury nie poddają się. Choć skończyło się finansowanie, pozyskane z funduszy gminnych i zewnętrznych, animatorzy i edukatorzy z Domukultury! pracują dalej, prosząc o wsparcie.

Więcej informacji o zbiórce: http://polakpotrafi.pl/projekt/domkultury