„Pomagamy” to toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń, na lata 2019-2023. 11 kwietnia, podczas jutrzejszej sesji, o jego przyjęciu zadecydują radni. 

„Pomagamy”, czyli toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością

Prezydent miasta Michał Zaleski podczas ostatniej kampanii wyborczej zapowiedział, że skieruje do Rady Miasta Torunia projekt w sprawie świadczenia dla osób niepełnosprawnych w wysokości 100 zł. Właśnie taki pomysł chce przedstawić radnym podczas jutrzejszej, szóstej sesji.

Celem programu jest wsparcie toruńskich rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością comiesięczną kwotą w wysokości 100,00 zł. Jest to kwota porównywalna z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, który w okresie zasiłkowym 2018-2019 wynosi 90,00 zł dla dzieci do ukończenia 5. roku życia i 110,00 zł dla dzieci w wieku 6-24. lat. Wsparcie rodzin poprzez dodatkowe 100 zł ma ułatwić wyrównywanie szans rozwojowych dzieci. Postępowanie decydujące o przyznaniu wsparcia będzie prowadzone na wniosek osoby uprawnionej. Realizacją zadania będzie zajmowało się Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie.

Źródło: torun.pl