Państwowy Urząd Pracy w Toruniu oferuje pomoc dla przedsiębiorców. Ogłosi jutro nabór wniosków, które będzie można składać, aby uzyskać finansowe wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej COVID-19.  

Pomoc dla przedsiębiorców – jak można skorzystać z finansowego wsparcia?

Od 21 kwietnia do 4 maja przyjmowane będą wnioski dotyczące wsparcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 lub środków Funduszu Pracy. Warunkiem skorzystania z takiej formy pomocy jest:

  • prowadzenie działalności przez co najmniej 14 miesięcy, licząc na dzień złożenia wniosku,
  • oraz nie korzystanie z innych form pomocy publicznej na te same koszty.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać, w wyznaczonym terminie, do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • przesyłając pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń,
  • składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję, ustawionej w przedsionku Powiatowego Urzędu Pracy,
  • a także elektronicznie, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia w serwisie www.praca.gov.pl, wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jakie są formy pomocy przewidziane w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc w trzech formach, mianowicie mogą zdobyć dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, po pierwsze, dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a po drugie dla organizacji pozarządowych. Poprzez trzecią formę pomocy mogą otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników. Więcej informacji, a także wymagane druki aplikacyjne, odnaleźć można pod tym linkiem.

Źródło: torun.pl