Wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. W skali kraju egzaminu dojrzałości nie zdała 1 osoba na 4 abiturientów. Postanowiliśmy wziąć pod lupę wyniki toruńskich maturzystów. Jak im poszło? 

1915 uczniów z grodu Kopernika z pozytywnymi wynikami 

Do matury w toruńskich placówkach przystąpiło 2412 abiturientów. Świadectwo dojrzałości uzyskało 79% absolwentów szkół średnich z naszego miasta, którzy do tego egzaminu podeszli. Sytuacja wyglądała gorzej w powiecie, tu współczynnik sukcesu wyniósł zaledwie 49%. W 2019 roku egzamin zdało 83% uczniów przystępujących do matury w toruńskich szkołach, zaś w powiecie 62%. 

Języki mocną stroną  

Najwięcej maturzystów zdało egzamin z języka polskiego, bowiem wynik pozytywny uzyskało aż 95% zdających. Nie gorzej było z językiem angielskim, egzamin z niego zdało 94% abiturientów. Dużo więcej problemów sprawiła matematyka, z której progu 30% nie przekroczył prawie co 5 zdający (82% uzyskało wynik pozytywny).  

Ponadto 61 uczniów, z naszego miasta postanowiło napisać maturę z języka niemieckiego (54) i języka rosyjskiego (7). Tu wynik pozytywny uzyskało ich 81% oraz 57% przystępujących.  

Zdawalność w 2020 roku: 

-  Język polski (%)  Matematyka (%)  Język angielski (%)  Język niemiecki (%)  Język rosyjski (%) 
Toruń  95  82  94  81  57 
Powiat toruński  91  56  85  0  - 
Polska  92  79  92  86  84 
Toruń 2019  92  89  95  96  100 
Powiat 2019  92  74  84  -  - 

Język angielski wypadł najlepiej, matematyka i polski na równi 

Średnie wyniki matur obowiązkowych w 2020 roku: 

-  Język polski (%)  Matematyka (%)  Język angielski (%)  Język niemiecki (%)  Język rosyjski (%) 
Toruń  56  56  75  57  49 
Powiat toruński  50  35  55  23  0 
Polska  52  52  71  55  60 
Toruń 2019  51  63  77  72  70 
Powiat 2019  40  49  58  -  - 

Geografia, historia i WOS sprawiły najwięcej problemów 

Każdy maturzysta musiał przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zdecydowanie największą popularnością cieszył się język angielski do którego podeszło 1 599 maturzystów. Do matury rozszerzonej z innych przedmiotów kolejno: biologia - 395, chemia - 261, geografia - 609, historia - 202, język polski - 538, matematyka - 644, WOS - 78.  

Średnie wyniki matur rozszerzonych z najbardziej popularnych przedmiotów: 

-  Biologia (%)  Chemia (%)  Geografia (%)  Historia (%) 
Toruń  51  52  22  38 
Powiat toruński  19  -  17  20 
Polska  43  38  21  33 
Toruń 2019  42  52  41  34 
Powiat 2019  17  -  20  44 
-  Język angielski(%)  Język polski (%)  Matematyka (%)  WOS (%) 
Toruń  60  57  43  30 
Powiat toruński  36  68  8  17 
Polska  56  57  28  22 
Toruń 2019  63  49  52  27 
Powiat 2019  35  24  15  - 

 źródło wyników: Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku