Nowi profesorowie na UMK. Troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, podczas uroczystości odbywającej się 26 października w Pałacu Prezydenckim, otrzymało nominacje profesorskie. Wręczył je prezydent RP Andrzej Duda.

Profesorowie reprezentują dwa wydziały – prof. Jakub Kałużny wykłada na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK, natomiast prof. Justyna Olszewska-Świetlik oraz prof. Marian Stępak pracują na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Prof. dr hab. Jakub Kałużny

Kierownik Zakładu Biologii Układu Wzrokowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Do jego największych osiągnięć zawodowych należy praca w pierwszym na świecie zespole, który zajmował się badaniem zastosowania Spektralnej Optycznej Tomografii Koherentnej w diagnostyce okulistycznej. Warto dodać, że prof. dr hab. Jakub Kałużny związany jest z okulistyką od lat – jego specjalizacja dotyczyła właśnie tej dziedziny medycyny, co więcej asystował on w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a także w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Prof. dr hab. Jakub Kałużny odbył liczne staże, w tym w nowojorskim Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital.

Prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik

Ekspert w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki oraz badacz zabytków. Na swoim koncie ma badania nad takimi słynnymi dziełami jak gdański tryptyk niderlandzkiego mistrza Hansa Memlinga przedstawiający „Sąd Ostateczny”. Prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik jest również autorką prac nad budową techniczną kwatery znajdującej się w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty przedstawiającej Narodzenie Chrystusa, Obrzezanie — awers, Zwiastowanie — rewers. Łącznie prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik publikowała ponad 130 prac naukowych i artystycznych.

Prof. dr hab. Marian Stępak

Od 1995 r. pracownik Zakładu Plastyki Intermedialnej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zainicjował powstanie Galerii Nad Wisłą, która funkcjonuje do dzisiaj. Jest również współzałożycielem Fundacji Praktyk Artystycznych „i…”, za co został uhonorowany odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przyznawaną przez Ministra Kultury. Prof. dr hab. Marian Stępak od 1994 r. działa jako konsultant Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W latach 1996-1999 pracował jako członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Artystyczno-Literackiego”. Jest autorem ponad czterdziestu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Jego prace wystawiano w galeriach w całej Europie m.in. na Węgrzech, w Szwecji, we Francji i we Włoszech.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych nominacji oraz życzymy powodzenia w dalszej pracy naukowej.

Zdjęcia z uroczystości w Pałacu Prezydenckim oraz pełną listę osób, które uzyskały nominacje profesorskie, znajdziecie tutaj.

[fot. Paula Gałązka]