Jak co roku portal edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Uczelni Akademickich. Jak wysoko znalazł się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu?

Na pierwszym miejscu, podobnie jak w roku 2017, ex aequo uplasowały się Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. Trzecie miejsce zajmuje inna stołeczna placówka – Politechnika Warszawska. Z kolei toruński uniwersytet uplasował się na pozycji nr 11. Niestety uczelnia zaliczyła spadek w stosunku do poprzedniego roku – wówczas Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się na miejscu 9. W 2016 roku zajmowaliśmy 10 miejsce, natomiast w latach 2015 i 2014 – 9.

Ranking Uczelni Akademickich 2018 – co się liczy?

W rankingu wzięto pod uwagę takie wskaźniki jak:

– prestiż, czyli ocena przez kadrę akademicką, uznanie międzynarodowe,
– absolwenci na rynku pracy, a więc preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów,
– innowacyjność, co oznacza patenty, prawa ochronne oraz środki uzyskane z Unii Europejskiej,
– potencjał naukowy, a zalicza się do niego ocena parametryczna, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia habilitacyjne, uprawnienia doktorskie,
– efektywność naukowa, a zatem efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków na badania, rozwój kadry własnej, nadane tytuły i stopnie naukowe, publikacje, cytowania oraz FWCI
– warunki kształcenia tzn. dostępność dla studentów kadr wykwalifikowanych i akredytacje
– umiędzynarodowienie, czyli programy studiów prowadzone w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wielokulturowość środowiska studenckiego, wymiany studenckie (wyjazdy i przyjazdy)

Pełen ranking możecie zobaczyć tutaj.

[fot. perspektywy.pl]