Po sesji egzaminacyjnej odbędzie się coś, co studenci „uwielbiają”, czyli rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie.

Terminy rejestracji na wykłady ogólnouniwersyteckie UMK

Rejestracja  na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 rozpocznie się 12 lutego o godz. 12:00.

Długość trwania rejestracji na zajęcia w języku polskim i w językach obcych będzie się różniła. Rejestracja na przedmioty prowadzone w języku polskim potrwa do 4 marca, do godz. 23:59. Rejestracja na zajęcia w językach obcych będzie trwała z kolei do 11 marca, do godz. 23:59.

UMK oferuje ok. 8 200 miejsc w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich. Studenci mogą wybierać spośród 125 zajęć ogólnouniwersyteckich (wykładów, ćwiczeń i seminariów) a także 110 przedmiotów prowadzonych w językach obcych, głównie w języku angielskim.