W ramach rekrutacji śródrocznej na UMK rozpoczął się nabór na studia stacjonarne – do wyboru są dwa kierunki na studia pierwszego stopnia i cztery na studia drugiego stopnia. Potrwa on do 15 lutego 2017 r. do godziny 14:59. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów i dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja śródroczna UMK – na jakie studia można się dostać?

Osoby zainteresowane studiami licencjackimi mogą spróbować swych sił na takich kierunkach jak archeologia i historia, ale to nie wszystko! Osoby pragnące kontynuować swoją edukację na studiach drugiego stopnia mogą się dostać na takie studia jak: filologia polska, fizyka techniczna, informatyka i informatyka stosowana. Także tutaj osoby chętne mają czas do 15 lutego, do godziny 23.59 aby się zalogować do IRK i uiścić opłatę rekrutacyjną.

Natomiast 16 lutego o godzinie 09:00 zaczną się rozmowy kwalifikacyjne na kierunku fizyka techniczna. informatyka i informatyka stosowana, a także na kierunku filologia polska dla osób z dyplomem zagranicznym. Tego samego dnia, o godzinie 14:00 zostanie ogłoszone dla kogo rekrutacja śródroczna UMK na studia I i II stopnia okazała się szczęśliwa. Od 6 lutego do 17 lutego potrwa przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, w godzinach 09:00-13:00.

Tutaj zobaczycie dokładne warunki rekrutacyjne: https://irk.umk.pl/2016/kierunki.php?op=show&tryb=katalog&p=&sk=opis&sm=a&search=&kategoria=&miejsce=&aktywne=1

Zajęcia zaczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

[Fot. Michał Machel]