Maturzyści zdają egzamin dojrzałości. Internetowa Rejestracja Kandydatów na nich, i nie tylko na nich, już czeka.

W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Mikołaja Kopernika oferuje:

  • 106 (w tym: 1) kierunki realizowane na Collegium Medicum w Bydgoszczy a także w Toruniu np. biotechnologia; 2) wykładane w języku polskim lub angielskim np. chemia; 3) studia licencjackie lub inżynierskie np. informatyka) kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym;
  • 55 kierunków studiów drugiego stopnia w trybie stacjonarnym;
  • 42 kierunków pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w trybie niestacjonarnym;
  • 35 kierunków drugiego stopnia w trybie niestacjonarnym.

Tutaj jest dostępna pełna lista kierunków. Tam można znaleźć wymagania rekrutacyjne, opisy kierunków oraz informację, co można robić po danych studiach.

W Niezbędniku kandydaci na studia znajdą potrzebne informacje o przebiegu rekrutacji, której pierwsza tura dla większości kierunków potrwa do 10 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 14 lipca.

Za wyjątkiem kierunków artystycznych opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł (chyba, ze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali tę kwotę na niższym poziomie) za dany kierunek lub specjalność studiów na które jest prowadzona osobna rekrutacja jak np. na kulturoznawstwie. Kandydaci na kierunki artystyczne na UMK uiszczą 150 zł opłaty rekrutacyjnej.

Nowymi kierunkami na UMK mającymi ruszyć w nadchodzącym roku akademickim : psychologia (studia jednolite magisterskie), chemia medyczna (studia licencjackie), gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie), kulturoznawstwo ze specjalizacją kultura Dalekiego Wschodu (studia licencjackie), lingwistyka stosowana – język rosyjski z językiem czeskim (studia licencjackie), pedagogika medialna (studia licencjackie) oraz architektura informacji (studia licencjackie).

[Fot. Michał Machel]