Już w poniedziałek odbędzie się wykład Barbary Widery, pt. „Scenografia, pop-kultura, masowa produkcja w architekturze najnowszej”. Czego możemy się na nim spodziewać?

 

Podążając za słowami Barbary Widery: „W wykładzie poruszane są zagadnienia relacji pomiędzy twórcą a odbiorcą architektury, wyrażających się poprzez iluzję, impresję i multisensualny charakter dzieła. Autorka stawia pytania będące wstępem do dyskusji na temat idei i formy w architekturze współczesnej. (…) Na jakie zmysły powinna działać architektura? Wybrane projekty ukazują wielowątkowy rozwój architektury współczesnej. Ich autorzy niejednokrotnie balansują na granicy rzeczywistości i iluzji, wykorzystując zaawansowane technologie i sięgając po środki wyrazu, które silnie oddziałują na psychikę widza. Jednocześnie otwarcie architektury na kulturę popularną sprzyja uwrażliwieniu na problemy społeczne, pomaga znaleźć rozwiązania w sytuacjach nietypowych, wymagających radykalnych działań i natychmiastowych interwencji.”

 

Barbara Widera to architekt oraz autorka pracy doktorskiej ukazującej związki pomiędzy modą a architekturą w XX wieku. Jest również adiunktem w Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz kierownikiem Zespołu Estetyki, Historii i Teorii Architektury Współczesnej, a ponadto specjalistą w dziedzinie architektury współczesnej. Prowadzi zajęcia z Historii Architektury Współczesnej, Estetyki, Architektury Najnowszej i Historii Stroju. Oprócz projektowania architektonicznego zajmuje się archeologią podwodną i projektowaniem ubioru. Członek PAN, PLEA (Passive and Low Energy Architecture) oraz współzałożycielka działającego przy Politechnice Wrocławskiej centrum RoSE (Research Center for Sustainable Built Environment). Członek PAN, PLEA (Passive and Low Energy Architecture), współzałożycielka działającego przy Politechnice Wrocławskiej centrum RoSE (Research Center for Sustainable Built Environment).

 

Wykład odbędzie się 2 czerwca o godzinie 14. Wstęp wolny.

 

[fot. Facebook, strona wydarzenia]