Od poniedziałku, 9 listopada, rozpoczęło się doroczne sprzątanie toruńskich ulic z liści. Miejski Zarząd Dróg we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania sporządził stosowną listę miejsc, które będą uprzątnięte z liści.

600 tys. m kw. nawierzchni

Prace związane z oczyszczeniem miast z liści od pracowników MPO będą wymagały systematyczności. Miejscem ich pracy będą głównie jezdnie, ale także chodniki i ścieżki rowerowe. Jak szacuje MZD, oczyszczone zostanie 600 tys. m kw. nawierzchni. Realizacja tego zadania potrwa do końca listopada.

Obowiązki dla właścicieli nieruchomości

Miasto przypomina także wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku oczyszczania chodników z zanieczyszczeń, w tym liści, które znajdują się wzdłuż nieruchomości. Za niewywiązywanie się z tego grożą mandaty wydawane przez Straż Miejską.

[źródło: www.torun.pl]