Od 1 grudnia możemy podziwiać na dwóch autobusach MZK prace artystów Galerii Rusz, które upamiętniają setną rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski.

Historie osobiste historią miasta

Głównym celem artystów było upamiętnienie i promowanie znaczącego wydarzenia historycznego, jakim było włączenie Torunia do wolnej Polski, które miało miejsce 20 stycznia 1920 roku. Prace zostały przygotowane przez Joannę Górską i Rafała Góralskiego. Istotne dla artystów było także podkreślenie faktu, że to mieszkańcy tworzą jego historię i mają wkład w rozwój miasta. O projekcie opowiada Rafał Góralski:

Ważna jest dla nas linia czasu – jest na niej punkt startowy, czyli data, kiedy Toruń stał się na nowo polskim miastem i punkt, w którym dziś jesteśmy – opowiada o projekcie Rafał Góralski – Nikt z nas oczywiście nie pamięta początku, jak to było, ale możemy to sobie przecież wyobrazić. Możemy sobie również przypomnieć nasze osobiste historie, które łączą się w zbiorową opowieść o naszym mieście. Wyłoni się z tego historia pełna znaczących spotkań, wzruszeń, radości – chodzi nam właśnie to ten osobisty wymiar historii. Historia to nie tylko suche fakty i oficjale uroczystości, ma osobisty wymiar, na który składają się te osobiste chwile i wydarzenia.

Joanna Góralska komentuje:

My, mieszkańcy, wspólnie budujemy historię naszego miasta i wspólną tożsamość. Warto pomyśleć o tym, jak to się wszystko zaczęło, pomyśleć o początku tej linii czasu, która pędzi dalej w przyszłość – komentuje projekt Joanna Górska – Bo historia ma to do siebie, że się nie zatrzymuje, trwa dalej. Ale każdy z nas, każdy Torunianin, dołącza do niej swoją osobistą opowieść np. rodząc się tu lub przyjeżdżając na studia i tu osiadając. Warto wykorzystać tę okrągłą rocznicę, by przypomnieć sobie osobiste-toruńskie historie i celebrować wspólne urodziny!

Prace będzie można oglądać do 30 stycznia 2020 roku. Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Toruń.