Sokoły wędrowne to ptaki, których populacja w Polsce się stopniowo odradza. W gnieździe ulokowanym na kominie toruńskiej elektrociepłowni przyszły na świat dwa okazy tego ptaka drapieżnego. 

Komin elektrociepłowni domem dla sokołów  

Komin toruńskiej elektrociepłowni liczy 225 metrów i jest jednym z najwyższych w Polsce. Oprócz spełniania swojej roli i wpisania się na stałe w krajobraz północno-zachodniej części miasta, komin elektrociepłowni sprawuje jeszcze jedną funkcję, a mianowicie dom dla sokołów wędrownych. Dzieje się tak od 2010 roku dzięki współpracy spółki zarządzającej elektrociepłownią ze stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt “Sokół”.  

We wtorek, 21 kwietnia, na świat przyszły dwa młode okazy sokoła wędrownego, którym nadano imiona Katarzynka i Piernik. Trzeba przyznać, że młode nazywają się iście toruńsko. 

 Oglądaj sokoły online

W tym roku zamontowano nowe gniazdo. Umieszczono w nim kamerę, za której pośrednictwem możemy śledzić życie sokołów na żywo z własnego domu. Jest to możliwe po kliknięciu tutaj.