Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika można wystartować w rekrutacji śródrocznej na łącznie dziewięciu kierunkach studiów stacjonarnych.

Będzie to 5 kierunków na studiach pierwszego stopnia i 4 kierunki na studiach drugiego stopnia. Studiami licencjackimi, na które można aplikować są: historia, materiały współczesnych technologii, etnologia-antropologia kulturowa, nauki o rodzinie oraz organizacja opieki nad osobą starszą.

Jeśli chodzi o studia magisterskie, na które można się zapisać w środku roku akademickiego 2015/2016, są to: informatyka, informatyka stosowana, fizyka techniczna i filologia polska. 18 lutego o godz. 9:00 rozpoczną się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na kierunki fizykach techniczna, informatyka i informatyka stosowana oraz dla osób z dyplomem zagranicznym chcących rozpocząć filologię polską.

Rekrutacja na wymienione kierunki potrwa do 17 lutego, do godz. 23:59. W tym czasie należy dokonać rejestracji w systemi IRK i uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł.

Jak informuje strona internetowa UMK, od 2 do 19 lutego w godz. 9:00 – 13:00 potrwa przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych. Ogłoszenie wyników naboru na wszystkie 9 kierunków nastąpi 19 lutego o godz. 14:00. Zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

[Fot. Angelika Plich]