„Diamentowy Grant” to konkurs organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego adresatami są studenci i studentki prowadzący badania naukowe. Wśród laureatów na liście nagrodzonych znalazł się Jakub Osiński, student filologii polskiej.

Stypendyści otrzymują aż do ponad 200 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych badań, trwających od roku do czterech lat. W trakcie realizacji badań mogą oni pobierać wynagrodzenie do 2 500 zł miesięcznie. Przyznawane środki złożą się na sumę ponad 16 mln zł, które mają wspomagać w naukowych działaniach najzdolniejszych polskich studentów.

Czym zajmie się nagrodzony student z UMK?

W VII edycji „Diamentowego grantu” wzięło udział 214 kandydatów. Nagrodzonych ogłoszono 4 lipca. Wśród 80 zdobywców prestiżowego wyróżnienia znalazł się Jakub Osiński. Otrzyma on na realizację projektu „Emigracyjna literatura wspomnieniowa (1945-1989)” 179 999 zł. Celem badań studenta IV roku polonistyki jest historyczno- i teoretycznoliteracki opis emigracyjnej literatury wspomnieniowej. W ten sposób naukowiec spróbuje wskazać miejsce tego rodzaju literatury w panoramie nowoczesnej literatury polskiej. Naukowiec skupi się nie tylko na arcydziełach, ale też utworach niewybitnych, stanowiących dużą wartość historyczną, osób, które z własnej woli, nie godząc się na pozostawienie Polski w sowieckiej strefie wpływów, nie wrócili do ojczyzny lub zostali zmuszeni przez komunistycznych decydentów do jej opuszczenia. Opis poczyniony przez Jakuba Osińskiego pomoże w uchwyceniu inspiracji, motywacji czy stosunku autorów (np. Czesława Miłosz, Kazimierza Wierzyński, Józefa Wittlina, Józefa Czapskiego czy Władysława Andersa) do pamięci zbiorowej i indywidualnej.

Tematem dotychczas prowadzonych przez przez naukowca badań jest piśmiennictwo Drugiej Emigracji (1945–1939). Osiński skupia się na badaniu życia i twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, Jan Lechonia, Stefanii Zahorskiej czy Wiktora Budzyńskiego. Laureat stypendiów ministerialnych i rektorskich badania o emigracyjnej literaturze wspomnieniowej będzie prowadził pod opieką dra hab. Wacława Lewandowskiego z Instytutu Literatury Polskiej, kierownika Zakładu Polskiej Literatury Współczesnej i Pracowni Badań Emigracyjnych.

Wśród nagrodzonych „Diamentowym Grantem” znalazł się jeden student UMK. Najwięcej laureatów reprezentuje Uniwersytet Warszawski – 16 badaczy. 14 nagrodzonych to studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

[Fot. Anna Bielawiec-Osińska/www.umk.pl]