Co roku wyczekiwane rankingi, niepewność i długie kolejki w auli. Wiecie już o czym piszemy? Rzecz jasna o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Garść informacji przedstawiamy poniżej.

Podstawowe informacje

Oto co jest brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora UMK:

  • Średnia do stypendium obliczana jest ze wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych) uzyskanych w poprzednim roku akademickim.
  • Osoby, które drugi stopień studiów rozpoczynają na UMK, przenosząc się z innych uczelni, są zobligowani do przedłożenia zaświadczenia  o średniej uzyskanej na ostatnim roku studiów z podaniem sumy  i liczb (ocen pozytywnych i negatywnych).

Dodatkowe informacje, zapytania dotyczące stypendium należy zadawać dla organu zajmującego się stypendiami na danym wydziale.

Wnioski

Generator wniosków dostępny jest od 15 października, zaś jego zamknięcie nastąpi 26 października.
Wydrukowane wnioski z systemu USOS należy przedłożyć w Auli UMK w dniach:
– 22 października br. od godziny 12:00 do 17:00
– 23 – 24 października br. od godziny 9:00 do 16:00
– 25 października br. od godziny 8:00 do 12:00
– 26 października br. od godziny 9:00 do 14:00 – termin dla studentów studiów niestacjonarnych

Progi punktowe stypendium rektora 2018

Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądały progi punktowe z 2018 r., znajdziecie je w naszym tekście: http://spodkopca.pl/stypendium-rektora-umk-20182019-progi-punktowe/.

Dodatkowe osiągnięcia

Proaktywni studenci, mający na swoim koncie dokonania naukowe, artystyczne czy sportowe np. biorący udział w konferencjach, reprezentacja kraju na arenie międzynarodowej bądź udział w olimpiadach muszą udokumentować swoje osiągnięcia stosownym dokumentem i dołączyć je do wniosku. Szczegóły regulowania dodatkowych osiągnięć są dostępne tutaj.

Collegium Medicum

Studenci kierunków lekarskich w Bydgoszczy wnioski przedkładają w Dziale Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13, budynek A, II piętro, pokój 11 i 12). Wnioski można składać w terminie 22 – 25 października 2019 r. w godzinach 8:00 – 14:30  oraz 26 października 2019 r. (sobota) w godzinach 8:00 – 13:00.