Dzisiaj ogłoszone zostały wyczekiwane przez wszystkich progi punktowe Stypendium Rektora UMK 2018/2019. Aby jednak konto bankowe szczęśliwców, którzy zmieścili się w progach, zasilane było co miesiąc sporym zastrzykiem gotówki, należy odebrać decyzję. Kiedy można to zrobić?

Stypendium Rektora UMK 2018/2019 – co z odbiorem decyzji?

Progi, które zostały dzisiaj ogłoszone, możecie znaleźć tutaj. Szczęśliwcy, którzy się w nich zmieścili, mogą otrzymywać co miesiąc 800 bądź 1000 zł za osiągnięcia naukowe, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku. Z kolei osoby, które ubiegały się o stypendium rektora za wyniki sportowe, otrzymają 650 zł (I stopień), 500 zł (II stopień) lub 400 zł (III stopień). Stypendium przyznawane jest od października do czerwca, czyli przez dziewięć miesięcy.

Warto pamiętać jednak, że warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji o jego przyznaniu. Samorząd Studencki UMK w Toruniu ogłosił, że decyzje w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie można odebrać w Auli UMK (ul. Gagarina 11) w dniach: 22 listopada (czwartek) od godziny 9.30 do 17.00 oraz 23 listopada (piątek) od godziny 8.00 do 15.00. Studenci studiów niestacjonarnych będą mogli odebrać decyzje również w sobotę 24 listopada w godz. 10.00 do 15.00 w Rektoracie UMK (ul. Gagarina 11) w pokoju 408 (4 piętro).

Osoby, które nie zamierzają odwoływać się od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej mogą złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja staje się wówczas ostateczna i podlega wykonaniu. Z kolei studenci, którzy nie będą mogli osobiście odebrać decyzji mogą upoważnić do odbioru inną osobę korzystając ze wzoru upoważnienia, które należy osobiście podpisać i potwierdzić w swoim dziekanacie. Wzór oświadczenia oraz upoważnienia odnajdziecie tutaj.

Nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą na adres do korespondencji podany w systemie USOS.

Źródło: Samorząd Studencki UMK